Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Ποιος είναι ο μισθός των στελεχών της ΕΡΤ


Κοινή  Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης ορίζει τις  αμοιβές των μελών του ΔΣ της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι αμοιβές του ΔΣ της ΕΡΤ διαμορφώνονται ως εξής:


-Η μικτή μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. (Διονύσης Τσακνής) θα ανέρχεται στο ποσό των 2.850 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
-Η μικτή μηνιαία αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου (Λάμπης Ταγματάρχης) θα ανέρχεται στο ποσό των 4.275 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
-Η μικτή μηνιαία αμοιβή των τριών (3) μελών του Δ.Σ. της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4324/2015, που διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 2 και 4 του ιδίου άρθρου, θα ανέρχεται στο ποσό των 1.100ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
-Η μικτή μηνιαία αμοιβή των δύο (2) μελών του Δ.Σ. της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4324/2015, που εκλέγονται από τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου, θα ανέρχεται :
είτε στο ποσό των 1.100 ευρώ, που περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και τις αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., είτε θα ισοδυναμεί με το σύνολο των τακτικών αποδοχών τους, εφόσον αυτές κατά την ημερομηνία διορισμού τους ήταν ανώτερες της καθοριζόμενης με την παρούσα αμοιβής.

απο το

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου