Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Έξι νέα μέτρα για το φάρμακο φέρνει το κλείσιμο της αξιολόγησης

Έξι νέες παρεμβάσεις στο χώρο του φαρμάκου φέρνει το τέταρτο μνημόνιο. Σήμερα το μεσημέρι, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός παρουσίασε στους εκπροσώπους του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) τη δέσμη των μέτρων που
έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, τα μέτρα αυτά θα έρθουν στη Βουλή ενταγμένα στο πολυνομοσχέδιο, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι αλλαγές αφορούν:
- Τροποποίηση των προϋποθέσεων εισαγωγής των νέων φαρμάκων στη θετική λίστα με την υιοθέτηση δύο "φίλτρων":
 α) τα νέα φάρμακα θα εισάγονται στη θετική λίστα με την προϋπόθεση ότι κυκλοφορούν σε 9 κράτη- μέλη της Ε.Ε, αποζημιώνονται σε 6 από αυτά εκ των οποίων τα τρία διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ).
 β) εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, τα οποία είναι η ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, η προστιθέμενη θεραπευτική αξία του υπό αξιολόγηση φαρμακευτικού προϊόντος σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπείες, η αξιοπιστία των στοιχείων της κλινικής τεκμηρίωσης και η σχέση κόστους- οφέλους μετά από συνεκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σε συνάρτηση με τα φαρμακο-επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας.
- Ενοποιημένο rebate όγκου με επιπλέον επιβάρυνση 25% για τα νέα on patent φάρμακα και μέχρι να υπάρξει διαπραγμάτευση της τιμής αποζημίωσής τους.
- Διασύνδεση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή Θετικής Λίστας και συνεκτίμηση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης με τα υπόλοιπα κριτήρια της θετικής λίστας (πρόκειται για τη λίστα με τα φάρμακα που αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία).
-Μέτρα για την προώθηση των γενοσήμων με ποσοστιαίους στόχους συνταγογράφησης ανά γιατρό και με ειδικό οικονομικό κίνητρο για τα φαρμακεία.
-Πρόβλεψη κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση υποχρεωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
-Αξιολόγηση και έλεγχος της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών από τον ΕΟΠΥΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου