Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Το ΤΑΙΠΕΔ πάει να πουλήσει 5% του ΟΤΕ (στους Γερμανούς) – Το Δημόσιο χάνει βέτο και θέσεις στο ΔΣ


Με μόλις 1% συμμετοχή στον ΟΤΕ θα μείνει το Δημόσιο, χάνοντας το δικαίωμα βέτο που είχε μέχρι τώρα σε κρίσιμες αποφάσεις της διοίκησης του ομίλου, ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιηθεί η εκπροσώπηση του στο Διοικητικο Συμβούλιο.
 
 Το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο κατέχει για λογαριασμό του Δημοσίου το 6% των μετοχών του ΟΤΕ, ξεκινά διαδικασίες για την πώληση του 5% - που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας.

Σχεδόν βέβαιος αγοραστής είναι η Deutsche Telekom, η οποία κατέχει ήδη περίπου 40%  του Οργανισμού και επιπλέον έχει δικαίωμα προτίμησης για οποιοδήποτε πακέτο μετοχών θελήσει να πουλήσει το Δημόσιο.
Ομως οι Γερμανοί θα επιδιώξουν να μειώσουν το τίμημα, το οποίο έχει καθορισθεί στην αρχική σύμβασης εξαγοράς, αλλά είναι τώρα πολύ υψηλό σε σχέση με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής.

Επισημαίνεται ότι με βάση τη σημερινή χρηματιστηριακή τιμή, η αξία του 5% του ΟΤΕ ανέρχεται σε 218 εκατ. ευρώ. Βάσει της αρχικής σύμβασης - και μετά από τις προβλεπόμενες αναπροσαρμογές/μειώσεις - υπερβάνει τα 300 εκατ. ευρώ.

 Ο ρόλος του «καλόπιστου αγοραστή»
Για να μειωθεί το συμφωνημένο ανά μετοχή τίμημα, η Deutsche Telekom πρέπει να αποδείξει DT ότι η τιμή που προκύπτει από την αρχική σύμβαση, είναι υψηλότερη από αυτή που θα προσέφερε τώρα ένας «καλόπιστος υποψήφιος αγοραστής».
Το ΤΑΙΠΕΔ προσλαμβάνει χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος θα αξιολογήσει τα δεδομένα, θα εκτιμήσει την αγοραία αξία του πωλούμενου πακέτου και - υποτίθεται ότι - θα προσπαθήσει να βρει άλλους υποψήφιους αγοραστές, πέραν του γερμανικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου που ελέγχει τον ΟΤΕ. 
Σήμερα δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η διαδικασία επιλογής θα προχωρήσει γρήγορα.
Αν τελικά  πραγματοποιηθεί η πώληση του 5%, το Δημόσιο θα έχει στον ΟΤΕ συμμετοχή 1% μέσω ΤΑΙΠΕΔ και επιπλέον  θα εκπροσωπεί το 4% που κατέχει το ΙΚΑ.

Καθώς η συνολική άμεση και έμμεση συμμετοχή του θα μειωθεί από 10% σε 5%, θα χάσει ως  μέτοχος το δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) για πολλές αποφάσεις (θα το διατηρήσει για ορισμένες άλλες).
 Παράλληλα, θα μειωθεί ο αριθμός των μελών που μπορεί να ορίζει στο ΔΣ της εταιρείας (τώρα είναι 5).

Οι όροι της σύμβασης
Οσον αφορά την πώληση του πακέτου μετοχών, η σύμβαση με την Deutsche Telekom προβλέπει ότι το Δημόσιο μπορεί να πουλήσει μετοχές σε άλλον, μόνον αν αρνηθεί να τις αγοράσει η ίδια.
Αναφέρει ειδικότερα ότι «εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο σκοπεύει να μεταβιβάσει και επιθυμεί να καταρτίσει σύμβαση με ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα για τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΤE ή δικαιωμάτων προτίμησης, η DT θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει τις εν λόγω μετοχές υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Σύμβαση Μεταβίβασης, εξαιρουμένης της τιμής μεταβίβασης.
 Εφόσον η DT μπορεί να αποδείξει πως η τιμή που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Μεταβίβασης είναι υψηλότερη από την τιμή που θα προσέφερε ένας καλόπιστος αγοραστής, θα υπερισχύει η τιμή που θα προσέφερε ο καλόπιστος αγοραστής».

Η σύμβαση αναφέρει επίσης ότι εάν το Δημόσιο θελήσει να διαθέσει τις μετοχές στην αγορά με δημόσια προσφορά, «οι συγκεκριμένες μετοχέςθα προσφερθούν πρώτα στην DT, βάσει των ίδιων όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στη σκοπούμενη Προσφορά, εξαιρούμενης της τιμής η οποία θα ισούται με τη μέση τιμή των τελευταίων είκοσι ημερών διαπραγμάτευσης».
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει τώρα ενδιαφέρον από την DT και το ΤΑΙΠΕΔ δεν βρει τρίτο αγοραστή για το πακέτο, δεν θα μπορεί να πουλήσει στην αγορά πάνω από την τιμή που θΑ είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι Γερμανοί...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου