Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Coca Cola HBC: Πώς βλέπει την κατάσταση στην Ελλάδα


Θετικό πρόσημο τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδών παρουσίασε η Coca Cola HBC το 2016 στις αγορές που δραστηριοποιείται με την Ελλάδα παρά την συνεχιζόμενη κρίση να φαίνεται να "κρατάει γερά".
 Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ανεπτυγμένες αγορές ο όμιλος εμφάνισε μείωση πωλήσεων σε
όγκο κατά 2% με την αγορά της Ελλάδας να παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το 2015 στα 101 εκατ. κιβώτια.
 Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι αγορές που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα όπως η Ελλάδα όπως η Ελβετία και η Αυστρία παρουσίασαν πτώση πωλήσεων της τάξης του 2% και του 4% αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα στην χώρα μας οι επιδόσεις στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών ήταν ο βασικός κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης, με την κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών να αυξάνεται κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

 Τα προϊόντα Coke Zero, Schweppes και Monster σημείωσαν καλές επιδόσεις, παρά τη συνολική μείωση του όγκου πωλήσεων που καταγράφηκε στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών. Οι μακροοικονομικές συνθήκες και το εμπορικό περιβάλλον εξακολουθούν να είναι δύσκολα.

 Ως προς το τελευταίο σε επισήμανση  που γίνεται για την χώρα μας, σε άλλο σημείο της έκθεσης, αναφέρεται "το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει εύθραυστο. Η συνεχιζόμενη αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού τομέα, η συνέχιση της εφαρμογής των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων εκτός Ελλάδας και η διαρκής ανάγκη για εφαρμογή μέτρων λιτότητας ενδέχεται να πλήξουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, γεγονός που με τη σειρά του ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου στην Ελλάδα. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις στην Ελλάδα για το 2016 ανήλθαν στο 6% των ενοποιημένων καθαρών εσόδων από πωλήσεις. 
Την 31 Δεκεμβρίου 2016, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσώπευαν το 4% των ενοποιημένων μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 
Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα. 
Την 31 Δεκεμβρίου 2016, τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα που διακρατούνταν από τις εταιρείες μας στην Ελλάδα, στα οποία είχαν επιβληθεί περιορισμοί διακίνησης, ανέρχονταν σε 10,1 εκατ. ευρώ".

Τα οικονομικά μεγέθη του 2016

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις της Coca Cola HBC σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατέγραψαν αύξηση 3,0%. Εάν λάβουμε υπόψη τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις κατέγραψαν μείωση κατά 2,0%.
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ενισχύθηκαν σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, σημειώνοντας αύξηση στο έτος 2,9% συνολικά. Αυτή η αξιόλογη μεταβολή αντικατοπτρίζει την εστίασή μας στην αξία μέσω αυξήσεων τιμών κυρίως στις αναδυόμενες αγορές και μέσω καλύτερου μείγματος συσκευασίας και κατηγορίας προϊόντων.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,1% ως αποτέλεσμα των καλών επιδόσεων στη Νιγηρία και τη Ρουμανία, που αντισταθμίστηκαν από τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της αγοράς της Ρωσίας, καθώς και τις χαμηλότερες επιδόσεις του όγκου πωλήσεων σε Ιταλία και Αυστρία.
Τα συγκρίσιμα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις μειώθηκαν κατά 100 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα της αποδοτικής διαχείρισης του κόστους.

Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 90 μονάδες βάσης, στο 8,3%, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών διαχείρισης της αύξησης των εσόδων, της αποδοτικής διαχείρισης των εξόδων και του χαμηλότερου κόστους πρώτων υλών. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 160 μονάδες βάσης, στο 8,1%.

Ως επακόλουθο της αύξησης των κερδών, οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 431,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης των 19,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 12,5% στα 0,972 ευρώ, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 23,1% και διαμορφώθηκαν στα 0,949 ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την καταβολή μερίσματος ύψους 0,44 ευρώ ανά μετοχή, αύξηση 10% σε σύγκριση με το μέρισμα της χρήσης 2015.

απο το

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου