Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Δραματικά στοιχεία για τα ελληνόπουλα και το εκπαιδευτικό σύστημα

'Κάτω από τη βάση' αξιολογείται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διεθνώς. Στον διαγωνισμό PISA 2015 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στον οποίο συμμετείχαν συνολικά 72 χώρες, οι επιδόσεις των 15χρονων Ελλήνων μαθητών στον τομέα των Φυσικών Επιστημών -εκεί όπου έδωσε βάρος ο διαγωνισμός- απογοητεύουν: η χώρα μας 'κατακρημνίστηκε' στην 43η θέση έχοντας, μάλιστα, μεγάλη απόσταση από τον διεθνή μέσο όρο.

Ειδικότερα, στον διαγωνισμό PISA 2015 αξιολογήθηκαν περίπου 540.000 15χρονοι μαθητές από
35 χώρες του ΟΟΣΑ και 37 συνεργαζόμενες χώρες. Από την Ελλάδα συμμετείχαν περί τους 5.500 μαθητές από 212 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Τα βασικά αποτελέσματα του διαγωνισμού καταδεικνύουν τα εξής:

• Η Ελλάδα μας βαθμολογήθηκε με 455 μονάδες στον τομέα των Φυσικών Επιστημών και κατατάχθηκε στην ομάδα των χωρών με χαμηλότερη επίδοση από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ με στατιστικά σημαντική διαφορά. Τα 'σκήπτρα' κράτησε η Σιγκαπούρη (με μέσο όρο 556 μονάδες), ενώ υψηλές επιδόσεις είχαν η Ιαπωνία, η Εσθονία, η Φινλανδία και ο Καναδάς.
• Ανάμεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρέθηκε στην 32η θέση στις Φυσικές Επιστήμες. Αντίστοιχη είναι η θέση της χώρα μας στα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένου, που εξετάστηκαν μόνο δευτερευόντως, καθώς οι Έλληνες μαθητές κατέλαβαν την 32η και 31η θέση αντιστοίχως.
• Τα αποτελέσματα φανερώνουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος της Σιγκαπούρης και της Ελλάδας διαφέρουν κατά 101 μονάδες όσον αφορά στις γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες. Καθώς έχει υπολογιστεί ότι η φοίτηση για ένα σχολικό έτος αντιστοιχεί σε 38 μονάδες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τους μαθητές από τις δύο αυτές χώρες τους χωρίζει διαφορά 2,5 ετών φοίτησης στο σχολείο.
• Οι παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι διαχρονικές, αφού οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το 2006, όταν οι Φυσικές Επιστήμες ήταν και πάλι το κύριο αντικείμενο της αξιολόγησης του διαγωνισμού PISA, καθώς τότε κατατάχθηκαν στην 28η μεταξύ 30 χωρών του ΟΟΣΑ.

'Τα τεστ του PISA δεν αποτυπώνουν παρά μόνο την επίδοση σχετικά με συγκεκριμένες δεξιότητες και μορφές γνώσης που διαφέρουν, ενδεχομένως και ριζικά, από μορφές γνώσης και ικανότητες που καλλιεργούνται στο ελληνικό σχολείο' σχολίασε ο κ. Γ. Κουζέλης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είναι ο φορέας υλοποίησης του PISA στην Ελλάδα.
Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι 'η αξία κάποιων ικανοτήτων που αξιολογεί το PISA θα πρέπει να επανεξεταστεί από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς είναι κρίσιμες για τη συμμετοχή των αυριανών πολιτών στη σύγχρονη κοινωνία' και πρότεινε να ληφθούν πρόνοιες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τα βιβλία, τις διαδικασίες μάθησης και την αξιολόγησή τους.

απο την

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου