Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Νέα ρύθμιση: Κλείσιμο βιβλίων στην εφορία με 100€

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι που διατηρούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία θέλουν να διακόψουν, μπορούν να το κάνουν ακόμη και εκπρόθεσμα, με μια μικρή επιβάρυνση της τάξης των 200 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το
Euro2Day.gr, «η νέα απόφαση ορίζει ότι, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει διακοπή εργασιών με βάση τον πραγματικό χρόνο, ακόμα και εάν έχει παρέλθει η προθεσμία του 30ήμερου. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται το πρόστιμο για παραβάσεις διαδικαστικού χαρακτήρα ύψους 100 ευρώ.

Με βάση τα ισχύοντα έως σήμερα, η δήλωση διακοπής εργασιών θα πρέπει να υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ μέσα σε τριάντα ημέρες από τον πραγματικό χρόνο διακοπής.

Η απόφαση δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη, αλλά περιγράφεται σε ανακοίνωση της ΓΓΔΕ, στην οποία αναφέρονται και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρηματίες:
-να μη διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα,
-να μην έχουν χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όταν πρόκειται για εταιρίες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης
-ειδικά για τα υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ νομικά πρόσωπα, η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών ανάγεται σε ημερομηνία πριν την 15η Φεβρουαρίου 2013.

Πηγή: Euro2Day.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου