Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Ευρωζώνη, ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία, οι πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας

Η Ευρωζώνη, οι ΗΠΑ και η Κίνα αποτελούν τους κύριους άξονες του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.
Ο αξιοσημείωτος δυναμισμός που τα τελευταία χρόνια επιδεικνύει η ρωσική οικονομία, έχει συντελέσει ώστε η
Ρωσία να αντιπροσωπεύει πλέον τον τέταρτο βασικό πόλο  της διεθνούς οικονομίας.

Οι μεσομακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Ρωσίας είναι πολύ θετικές. Οι ανεξάντλητοι ενεργειακοί της πόροι, σε συνδυασμό με την πανίσχυρη στρατιωτική της μηχανή, καθιστούν τη Ρωσία μια υπολογίσιμη παγκόσμια πολιτικοοικονομική δύναμη.

 Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Ρωσία με 17.048.242 χλμ2 (τετραγωνικά χιλιόμετρα), θεωρείται η χώρα με τη μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση στον κόσμο.
 Η αντίστοιχη γεωγραφική έκταση  της Κίνας είναι 9.326.961, των ΗΠΑ 9.162.955 και της Ευρωζώνης 2.752.680 χλμ2.

Ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί, είναι ότι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία αξιολογούνται ως οι χώρες με τη σημαντικότερη στρατιωτική ισχύ και τη μεγαλύτερη πολιτική επιρροή στις διάφορες περιοχές της υφηλίου.
 Στο πεδίο της στρατιωτικής ισχύς και της πολιτικής επιρροής ανά την υφήλιο, η Ευρωζώνη εμφανώς υστερεί έναντι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας.

pinakas 1
Παρατηρήσεις: Πηγή των στοιχείων είναι η Eurostat και η Παγκόσμια Τράπεζα.
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εκφράζεται σε όρους PPP (Purchasing Power Parities).
Οι εξαγωγές αφορούν αγαθά (καύσιμα, χημικά προϊόντα, οχήματα, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, μηχανολογικός εξοπλισμός, κ.ά.) και υπηρεσίες (τουρισμός, ναυτιλία, τηλεπικοινωνίες, κ.ά.).
 Το ΑΕΠ και οι εξαγωγές απεικονίζονται σε δις ευρώ.


Στα στατιστικά στοιχεία του πίνακα απεικονίζονται το ΑΕΠ και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Το έτος 2002 ελήφθη ως αφετηρία σύγκρισης, καθότι την χρονιά εκείνη κυκλοφόρησε το ευρώ στη φυσική του μορφή και ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί στην πράξη η οντότητα της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), ευρέως γνωστή και ως Ευρωζώνη.

Τα κυριότερα συμπεράσματα που συνάγονται από τα στοιχεία του πίνακα είναι:

1) Την περίοδο 2002-2015 η αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας είναι θεαματική, καθώς από 4.731 εξακοντίζεται σε 13.980 δις €. Ενώ το 2002 η Κίνα είχε χαμηλότερο ΑΕΠ από τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη, το 2015 περνάει στην πρώτη θέση και καθίσταται πλέον η χώρα με το μεγαλύτερο ΑΕΠ στον κόσμο.

2) Η Ευρωζώνη κατέχει τα σκήπτρα στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Με βάση τα στοιχεία του 2015, οι εξαγωγές της Ευρωζώνης είναι υπερδιπλάσιες εκείνων των ΗΠΑ και σχεδόν διπλάσιες των εξαγωγών της Κίνας. Εντούτοις, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εξαγωγές της Κίνας αυξάνονται αλματωδώς και είναι χώρα με τις υψηλότερες εξαγωγές από κάθε άλλη χώρα του πλανήτη, με δεύτερη τις ΗΠΑ και Τρίτη τη Γερμανία.

3) Κινητήρια δύναμη της οικονομίας της ΟΝΕ είναι η Γερμανία. Με κριτήριο τα στοιχεία του 2015, η Γερμανία συμβάλλει στην παραγωγή του 28,3% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης και συμμετέχει κατά 29,8% στο συνολικό εξαγωγικό της εμπόριο.

4) Το επίπεδο του ΑΕΠ και των εξαγωγών της Ρωσίας θεωρείται πολύ αξιόλογο. Οι μελλοντικές προοπτικές της ρωσικής οικονομίας χαρακτηρίζονται εξαιρετικές και γι’ αυτό δικαιολογημένα συγκαταλέγεται στους τέσσερις πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας.
Από την άλλη μεριά, η αξιοσημείωτη στρατιωτική ισχύ και η τεράστια πολιτική επιρροή του ρωσικού παράγοντα σε αρκετά κράτη της υδρογείου, καθιστά τη Ρωσία ισότιμο εταίρο των ΗΠΑ, της Ευρωζώνης και της Κίνας στα πολιτικά-στρατιωτικά-οικονομικά δρώμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.

απο το kontranews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου