Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Τι συμβαίνει με τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα;

Για πολλούς η Δικαιοσύνη είναι ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες θεσμούς που διατηρεί την ακεραιότητά του. 
Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις και τα ατοπήματα ανώτατων δικαστικών έχουν οδηγήσει αρκετούς σε
βαθύτατο προβληματισμό σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα. Επιστημονικά, οι απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα που γεννώνται από την επικαιρότητα δίνονται από το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας, την ερμηνεία και τις προθέσεις του οποίου το πολιτικό σύστημα κρατάει κρυφές από τους πολίτες για ίδιον προφανώς όφελος.

Σύμφωνα λοιπόν με το ίδιο το Σύνταγμα, η δικαστική εξουσία στην Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητη.
Ενδεχομένως αυτή η διαπίστωση να εκπλήσσει πολλούς, και βέβαια αυτή η έκπληξη είναι και θεμιτή και ελπιδοφόρα, ωστόσο αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα.
Συγκεκριμένα, βάσει δύο άρθρων του Συντάγματος, οι ανώτατοι δικαστικοί της χώρας διορίζονται (άρθρο 90§5) και ελέγχονται (άρθρο 91§1) από την πολιτική ηγεσία. 
Για να κυριολεκτούμε, διορίζονται και ελέγχονται από τον πρωθυπουργό, ακυρώνοντας έτσι κάθε μορφή διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα.
Είναι καθ' όλα απαράδεκτο, πολιτικά και νομικά, οι πολιτικοί να διορίζουν τους ανώτατους δικαστικούς διότι έτσι η Δικαιοσύνη τίθεται υπό την κηδεμονία τους. Είναι επίσης απαράδεκτο οι μόνοι που θα μπορούσαν δυνητικά να ελέγξουν ποινικά τους πολιτικούς, να ελέγχονται πειθαρχικά από αυτούς. 
Για το λόγο αυτόν έχουν καταλήξει σήμερα οι πολιτικοί και οι κυβερνώντες να βρίσκονται υπεράνω νόμου. Τοιουτοτρόπως λοιπόν η Δικαιοσύνη καθίσταται αδύναμη να αντιδράσει στις όποιες πολιτικές ατασθαλίες, και το πολιτικό σύστημα διαφθείρεται και εν συνεχεία διαφθείρει και τους πολίτες.
Η μόνη δημοκρατική εναλλακτική είναι η δυνατότητα του δικαστικού σώματος να επιλέγει εκ των μελών του τους ανώτατους δικαστικούς, για να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο στους πολιτικούς εν γένει.
Καθίσταται σαφές πως το πολιτικό σύστημα δεν πρόκειται να προχωρήσει ποτέ σε μία τέτοια ρύθμιση. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το «δέλτα», την πρώτη υπερκομματική πολιτική εκστρατεία με στόχο την αλλαγή ολόκληρου του πολιτικού συστήματος της χώρας προωθώντας ιδέες κοινής λογικής μεταξύ των οποίων είναι και η εξασφάλιση ανεξάρτητης Δικαιοσύνης και διάκρισης των εξουσιών. Ελλείψει αυτής της δημοκρατικής προϋπόθεσης, η πολιτική επιστήμη δεν δύναται να αναγνωρίσει ως δημοκρατικό το πολίτευμα μας. Στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία.
Σταύρος Καλεντερίδης, 
εμπνευστής και υπεύθυνος επικοινωνίας της κίνησης «Το δέλτα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου