Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Έτσι θα εξελιχθεί στο μέλλον η παγκόσμια οικονομία


Όλες οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας σε ένα διάγραμμα. 


Ένας νέος χάρτης που δημοσιεύτηκε στο HowMuch.net παρουσιάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ποιες είναι οι προοπτικές τους μέλλοντος για την παγκόσμια οικονομία.
Κάθε χώρα παρουσιάζεται στο διάγραμμα σε σχέση με το
μέγεθος του ονομαστικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ονομαστικό Α.Ε.Π. μετρά τη χρηματική αξία της παραγωγής μιας οικονομίας σε τρέχουσες τιμές.
Το πραγματικό Α.Ε.Π. μετρά το μέγεθος της παραγωγής σε σταθερές τιμές (κάποιου τυχαία επιλεγμένου έτους βάσης).
 Το πραγματικό Α.Ε.Π. αυξάνεται μόνον, όταν η ποσότητα παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών έχει αυξηθεί, σε αντίθεση με το ονομαστικό Α.Ε.Π., που αυξάνεται είτε επειδή έχει αυξηθεί η παραγωγή είτε επειδή έχουν αυξηθεί οι τιμές ή έχουν αυξηθεί και τα δύο.

Κάθε περιοχή χωρίζεται σε τρεις τομείς – υπηρεσίες , βιομηχανία και γεωργία – ώστε να μπορέσει να είναι σαφές ποιες βιομηχανίες συμβάλλουν περισσότερο στο ΑΕΠ της χώρας .
Το αποτέλεσμα είναι τα εξής:
screen shot 2015-07-21 at 3.39.57 pm
Με ΑΕΠ πάνω από 1,7 τρις δολάρια, οι ΗΠΑ περιλαμβάνει σχεδόν το ένα τέταρτο της οικονομίας του κόσμου.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το CIA World Factbook , το HowMuch.net έδειξε ότι τα περισσότερα χρήματα προέρχονται από τον τομέα των υπηρεσιών ( 79,7 % σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο που είναι 63,6 % ).

Η γεωργία και βιομηχανία βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο αγγίζοντας το 1,12 % και το 19,1 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο που είναι 5,9 % και 30,5 %.

Επίσης, η Κίνα , από την άλλη πλευρά, έχει πληγεί περισσότερο από την ισορροπία μεταξύ των υπηρεσιών της και τους βιομηχανικούς τομείς, ενώ υστερεί στον τομέα της γεωργίας. Το HowMuch.net επισημαίνει ότι αυτό είναι ασυνήθιστο ειδικά αν εξετάσει κανείς και άλλες ισχυρές οικονομίες που υπερτερούν στους τομείς των υπηρεσιών συγκριτικά με τη βιομηχανία και τη γεωργία.
Η ιστοσελίδα προβλέπει ότι ο κλάδος των υπηρεσιών θα συνεχίζει να αυξάνεται στην Κίνα, ενώ η βιομηχανία και η γεωργία θα συρρικνωθεί.

απο το fortunegreece.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου