Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Συντηρητική κατάσχεση έως 3,6 εκατ. για Γ. Παπαντωνίου - Σ. Κουράκου

Σε συντηρητική κατάσχεση, εις χείρας τρίτων, των λογαριασμών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των κ. Γιάννου Παπαντωνίου και Σταυρούλας Κουράκου ( σύζυγος) προχωρεί η ΔΟΥ Κηφισιάς, προκειμένου να ικανοποιηθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το
Δημόσιο, μέχρι του ποσού 3,6 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ΔΟΥ Κηφισιάς θα κατάσχει εις χείρας τρίτων ( τραπεζικούς λογαριασμούς, τίτλους, χρηματοπιστωτικά και χρηματιστηριακά μέσα κτλ ) μέχρι του ποσού των 789,530 ευρώ για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο του κ. Γιάννου Παπαντωνίου και μέχρι του ποσού 2.827.071 για ληξιπρόθεσμα χρέη της κας Κουράκου Σταυρούλας.
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη και των δυο οφειλετών αφορούν οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρο εισοδήματος των ετών 2001-2011.

Σύμφωνα με την ΔΟΥ, "επειδή στοιχειοθετείται επείγουσα περίπτωση και ανάγκη αποτροπής επικείμενου κινδύνου για την είσπραξη των φόρων, και κατά συνέπεια, πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 46 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Η ΔΟΥ Κηφισιάς ενημέρωσε για τις οφειλές την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση συνεταιριστικών Τραπεζών, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

απο το

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου