Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Επενδύσεις: Τι επιτρέπουν και τι απαγορεύουν τα capital controls


Παρά τη μερική άρση των κεφαλαιακών ελέγχων σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικά προϊόντα που έλαβε χώρα μέσα στο Δεκέμβριο, σημαντικά εμπόδια παραμένουν στις επιλογές των Ελλήνων αποταμιευτών, καθώς ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να
απαγορεύεται η έξοδος χρημάτων από τη χώρα.

Ειδικότερα, το Euro2day.gr προκειμένου να περιγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στην επενδυτική αγορά, προχωρεί στην απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων:

Μπορώ να αγοράσω με λεφτά από την Ελλάδα ξένα επενδυτικά προϊόντα;

Σε γενικές γραμμές όχι, με την εξαίρεση ότι ενδεχομένως θα βρείτε πλατφόρμες ή άλλες εταιρείες που να δέχονται να εισπράξουν τα λεφτά από εσάς, να τα διατηρήσουν στην Ελλάδα και να αγοράσουν για λογαριασμό σας επενδυτικά προϊόντα από κεφάλαια που ήδη διαθέτουν στο εξωτερικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πλατφόρμα-εταιρεία αναλαμβάνει η ίδια (αντί για εσάς) τον «ελληνικό κίνδυνο» σε ότι αφορά τα capital controls.

Μπορώ να αγοράσω με λεφτά από την Ελλάδα ασφαλιστικά προϊόντα τύπου unit-linked που να επενδύουν στο εξωτερικό;

Σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα περιοδικών καταβολών που είχαν συναφθεί πριν την 28η Ιουνίου, η επένδυσή τους μπορεί να συνεχιστεί ομαλά εδώ και λίγους μήνες.
Για νέα τώρα συμβόλαια, ισχύουν τα ίδια ακριβώς πράγματα που αναφέρθηκαν στο ερώτημα των ξένων μετοχών.
 Ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι υπήρξαν ασφαλιστικές εταιρείες που διέθεταν νέα ασφαλιστικά προϊόντα αυτού του είδους, διατηρώντας τα ποσά εντός της χώρας (με αυτά πλήρωναν ενοίκια, έξοδα προσωπικού και άλλες λειτουργικές δαπάνες τους) και επενδύοντας στο εξωτερικό από δικά τους κεφάλαια που διέθεταν εκεί πριν από την 28η Ιουνίου του 2015.
 Το λογικότερο πάντως είναι, (ισχύει τόσο για το πρώτο, όσο και για το δεύτερο ερώτημα) ότι τα ποσά αυτών των επενδύσεων δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, όπως επίσης ότι τέτοιες πρακτικές δεν ακολουθούνται από πολλές εταιρείες.

Μπορώ να αγοράσω μετοχές από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και unit linked προϊόντα που τοποθετούνται σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία;

Η απάντηση είναι θετική, μετά την μερική άρση των κεφαλαιακών ελέγχων που έγινε μέσα στο Δεκέμβριο.
Ειδικότερα σε ότι αφορά το ΧΑ, οι Έλληνες επενδυτές έχουν σήμερα τις ίδιες δυνατότητες με αυτές των ξένων, με τη διαφορά ότι δεν μπορούν να στείλουν εκτός της χώρας το ποσό που θα εισπράξουν από πωλήσεις τίτλων.

Μπορώ από ελληνική ΑΕΔΑΚ να αποκτήσω μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού;

Κάτω από προϋποθέσεις, ναι. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τα αμοιβαία κεφάλαια δεν μπορούν να έχουν τοποθετημένα σε περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού ποσά μεγαλύτερα από εκείνα που διέθεταν μία ημέρα πριν την επιβολή των capital controls.
Μια λοιπόν ΑΕΔΑΚ που δέχεται αιτήματα ρευστοποιήσεων σε Α/Κ Εξωτερικού, μπορεί να αντιστοιχίσει το συγκεκριμένο ποσό για να διαθέσει τα μερίδια σε άλλον ή άλλους επενδυτές.
Άρα λοιπόν η απάντηση είναι «ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις».

Μπορώ να μεταφέρω το μετοχικό χαρτοφυλάκιό μου από ελληνική χρηματιστηριακή εταιρεία σε ξένη;

Η απάντηση είναι αρνητική.

απο το euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου