Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Εισηγμένες: «Φτηνές», κερδοφόρες και με γεμάτα ταμεία


Δεκάδες επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία, ενώ ταυτόχρονα καταγράφουν κέρδη και «σφύζουν» από ρευστότητα.
Τα χαρακτηριστικά τους και ποιοι παράγοντες κάνουν... τη διαφορά.
 Αναλυτικοί πίνακες. 

Έντονα επηρεασμένες από την πολυετή οικονομική κρίση και από τους περιορισμούς των capital controls είναι οι τιμές των
μετοχών του ΧΑ, οι περισσότερες εκ των οποίων διαπραγματεύονται κάτω -ή και πολύ κάτω- από τη λογιστική τους αξία (ίδια κεφάλαια).

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των δύο παρατιθέμενων πινάκων, από τις 195 μετοχές, οι 22 έχουν αρνητική λογιστική αξία, ενώ από τις υπόλοιπες 173, οι 133 (δηλαδή οι 3 στις 4) διαπραγματεύονται χαμηλότερα από το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι μεταξύ των μετοχών που διαπραγματεύονται κάτω (ή και πολύ κάτω) από τη λογιστική τους αξία συγκαταλέγονται εταιρείες με έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό, κερδοφόρα αποτελέσματα, άριστη ρευστότητα, ισχυρά brand names και μεγάλα μερίδια αγοράς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις του Μυτιληναίου, της ΜΕΤΚΑ, της FF Group, των Ελληνικών Πετρελαίων, της ΔΕΗ, των τριών μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων (Ελλάκτωρ, ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ), της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, των κρατικών εταιρειών ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ και πολλών επιχειρήσεων με βαρύνουσα θέση στους κλάδους τους (π.χ. Υγεία, Πλαστικά Θράκης, Πλαστικά Κρήτης, Όμιλος Quest, Flexopack, Αφοί Καράτζη, Σωληνουργεία Κορίνθου, ΕΛΒΑΛ, Kleemann, Attica Group, Μινωικές Γραμμές, ΕΛΤΟΝ Χημικά, Μύλοι Λούλη, Καραμολέγκος).

Στους παρατιθέμενους πίνακες παρουσιάζονται οι εισηγμένες με κριτήριο κατάταξης τον δείκτη P/BV (τιμή προς λογιστική αξία), με βάση τις λογιστικές αξίες της 30ής Ιουνίου και τις αποτιμήσεις της 3ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη θεωρία, όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του δείκτη P/BV, τόσο ελκυστικότερη θεωρείται η τιμή της μετοχής, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες θεωρούνται σταθεροί.
Το πλεονέκτημα του δείκτη είναι ότι συγκρίνει τις τρέχουσες αποτιμήσεις με τη λογιστική αξία και P/BV.

Διεύρυνση κριτηρίων

Με σκοπό να περιορίσουμε τις αδυναμίες του δείκτη P/BV, συμπληρώνουμε τους παρακάτω πίνακες με στοιχεία κερδοφορίας (τόσο λειτουργικής, όσο και σε επίπεδο προ φόρων) και ρευστότητας.
Έτσι, σημειώνουμε τις περιπτώσεις των εταιρειών που όχι μόνο διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία, αλλά παράλληλα είναι κερδοφόρες και διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα υψηλότερα από το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων).

P/BV από 0,01 έως 0,1: Μόνο δύο κερδοφόρες εταιρείες σε προ φόρων επίπεδο περιλαμβάνονται στις εισηγμένες που έχουν δείκτη μεταξύ του 0,00 και του 0,10 (Fieratex και Druckfarben).
P/BV από 0,11 έως 0,20: Στις κερδοφόρες εταιρείες της συγκεκριμένης κατηγορίας συγκαταλέγονται οι J&P Άβαξ, Intracom Holdings, ΔΕΗ, όπως και η Centric που επίσης διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο.
P/BV από 0,21 έως 0,3: Στο εύρος αυτό του δείκτη περιλαμβάνονται αρκετές γνωστές κερδοφόρες επιχειρήσεις, όπως η Quest Holdings, η ΕΛΤΡΑΚ, η Nexans ΑΛΚΑΤ 0,00% Hellas και τα Ελληνικά Καλώδια.
P/BV από 0,31 έως 0,4: Επτά κερδοφόρες εταιρείες συγκαταλέγονται, μεταξύ των οποίων ΕΛΒΑΛ, Ιασώ και Μύλοι Λούλη. Κερδοφόρες που ταυτόχρονα διαθέτουν και θετικό καθαρό ταμείο είναι οι PROFILE και ΕΛΒΕ Ενδυμάτων.
P/BV από 0,41 έως 0,50: 13 κερδοφόρες εταιρείες εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ, ΕΛΙΝΟΙΛ, Πλαστικά Θράκης, ΕΛΤΕΧ Άνεμος), ενώ πέρα από κέρδη, θετικό καθαρό ταμείο διαθέτουν οι Kleemann, Alpha Αστικά Ακίνητα, Epsilon Net και Envitec.
P/BV από 0,51 έως 0,60: Οι εισηγμένες Μυτιληναίος, Καράτζης, ΕΛΤΟΝ Χημικά, ΕΥΔΑΠ και Ευρωπαϊκή Πίστη παρουσίασαν -μεταξύ άλλων εταιρειών- κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Επιπλέον, οι δύο τελευταίες συνδύασαν τα κέρδη και με θετικό καθαρό ταμείο.
P/BV από 0,61 έως 0,70: Σ' αυτό το εύρος τιμών του δείκτη P/BV, θα αναφέρουμε ενδεικτικά δύο εταιρείες που εμφάνισαν ταυτόχρονα κέρδη και θετικό καθαρό ταμείο: ΜΕΤΚΑ και ΓΕΚΕ (ξενοδοχείο President).
P/BV από 0,71 έως 0,80: Εννέα κερδοφόρες εισηγμένες περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τις Flexopack, ΕΥΑΘ, Autohellas και Πετρόπουλο. Οι δύο πρώτες εμφάνισαν και θετικό καθαρό ταμείο.
P/BV από 0,81 έως 0,90: Επτά ήταν οι εταιρείες της συγκεκριμένης κατηγορίας που κατέγραψαν προ φόρων κέρδη στο πρώτο εξάμηνο, μεταξύ των οποίων τα Σωληνουργεία Κορίνθου, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και η Στ. Κανάκης. Η τελευταία διακρίνεται και για το θετικό καθαρό της ταμείο.
P/BV από 0,91 έως 1,00: O γνωστός Όμιλος FF Group, η Grivalia Properties, τα Πλαστικά Κρήτης και η εταιρεία πληροφορικής Entersoft είναι οι τέσσερις κερδοφόρες εισηγμένες της συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι τρεις τελευταίες διαθέτουν και θετικό καθαρό ταμείο.


απο το euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου