Τα υφεσιακά μέτρα του νέου μνημονίου θα έχουν καταλυτική επίδραση στην ελληνική αγορά ακινήτων, η οποία θα κινηθεί πτωτικά τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών και εξειδικευμένων εταιριών του κλάδου real estate.

Ο νέος κύκλος αποκλιμάκωσης προβλέπεται ότι θα οδηγήσει τις τιμές κατοικιών περίπου 18% χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ οι τιμές των επεγγελματικών ακινήτων  εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν κατά 12%-15% σε ορίζοντα διετίας.

Οι προβλέψεις αυτές διατυπώνονται σε ειδική έκθεση-ανάλυση της εταιρίας ορκωτών εκτιμητών και συμβούλων GLP Values, στην οποία επισημαίνεται ότι - σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε ύφεση φέτος και το 2016 και ότι το ΑΕΠ της χώρας θα συρρικνωθεί κατά 5,75% σ'αυτό το διάστημα.

Οι αναλυτές της GLP Values επισημαίνουν επίσης ότι στη διάρκεια εφαρμογής του δεύτερου μνημονίου (2012-2014), οι τιμές των ακινήτων υποχώρησαν κατά 22-25% σε μέσυς όρους.

Με την εξειδίκευση-υλοποίηση των νέων δημοσιονομικών και άλλων υφεσιακών μέτρων εκτιμάται ότι οι συνθήκες στην κτηματαγορά θα επιδεινωθούν και οι τιμές θα υποχωρήσουν περαιτέρω κατά  12-18%  ανάλογα με την κατηγορία και τα επι μέρους χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου.

Για τα οικιστικά ακίνητα προβλέπεται ότι η πτώση των τιμών μπορεί να κινηθεί προς το άνω εύρος του 18% λόγω του μεγαλύτερου όγκου πωλητών που θα καταγραφεί συγκριτικά με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων.

Συμπερασματικά οι τεχνικές παράμετροι που θα επιτείνουν την διολίσθηση των τιμών σύμφωνα με την GLP Values είναι οι ακόλουθες:

- Η περιορισμένη ρευστότητα υποψήφιων αγοραστών και πωλητών, λόγω της διατήρησης  των capital controls
- Η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ το 2015 και 2016
 - Η προσπάθεια των υποψήφιων αγοραστών να εκμεταλλευθούν το κλίμα αβεβαιότητας

απο το