Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Μετά από 80 χρόνια η ΕΤΕ ομολογεί ότι δεν υπάρχει Ισολογισμός Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής σε ΦΕΚ


Η απόφαση του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που αναφέρει με ποια άρθρα του νόμου γίνεται η συγχώνευση της Τράπεζας της Ανατολής υπό της Εθνικής Τράπεζας και “αδειάζει” τη νομική ομάδα της ΕΤΕ.
Η απόφαση του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που αναφέρει με ποια άρθρα του νόμου γίνεται η συγχώνευση της Τράπεζας της Ανατολής υπό της Εθνικής Τράπεζας και “αδειάζει” τη νομική ομάδα της ΕΤΕ.

Πρόσφατα μας κοινοποιήθηκε η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας σε αίτηση κατόχων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, μέσω του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Οι κάτοχοι των μετοχών ζητούσαν επίμονα με αίτηση τους, που κατατέθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2013, το αντίγραφο του Ισολογισμού Εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής.

Ολόκληρο το σχετικό αίτημα κινήθηκε γύρω από
τον Ισολογισμό και σε αυτή τη φάση δεν ζητήθηκαν άλλα έγγραφα.

Αυτό που σίγουρα δεν αναμέναμε είναι το περιεχόμενο της απάντησης της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο εκθέτει το μεγάλο τραπεζικό ίδρυμα και περιπλέκει την υπόθεση, σε βαθμό πλέον που να υπάρχουν έντονες ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγε καλά.
Η Εθνική Τράπεζα στην απάντηση της, με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2013, για πρώτη φορά παραδέχεται ότι:
 • α) δεν έχει κάνει την απαραίτητη δημοσίευση του Ισολογισμού της Εκκαθάρισης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
 • β) δεν έχει δημοσιεύσει ποτέ τον Ισολογισμό Εκκαθάρισης στον Ελληνικό Τύπο.
 • γ) δεν έχει προχωρήσει στην υποβολή λογιστικών καταστάσεων και πεπραγμένων προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και την Τράπεζα της Ελλάδος
Τα παραπάνω προσπαθεί να αιτιολογήσει, λέγοντας ότι δεν είχε την υποχρέωση αυτή επειδή η ειδική εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής δεν ήταν “εκκαθάριση”. Σύμφωνα με τη γνώμη της νομικής ομάδας της Εθνικής Τράπεζας, η εκκαθάριση αυτή ήταν κάτι άλλο, απλά μια διαδικασία στο πλαίσιο της συγχώνευσης. Το γεγονός ότι ονομαζόταν “εκκαθάριση” και είχε “εκκαθαριστές” ήταν τυχαίο…

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. ΤΩΡΑ !

Όταν το αίτημα των μετόχων, το οποίο συνοδευόταν από εισαγγελική παραγγελία, έφτασε στην Εθνική Τράπεζα, χρειάστηκαν περίπου τέσσερις (4) ώρες για να το αποδεχθεί κάποιο τμήμα της. Για σιγουριά, οι ιθύνοντες της τράπεζας κάλεσαν άνθρωπο από την ασφάλεια του κτιρίου για να “προσέχε锨τον καταθέτη της αίτησης.
Όλα τα τμήματα στα κεντρικά της Εθνικής Τράπεζας, στην Αιόλου 86, αρνήθηκαν να παραλάβουν την εισαγγελική παραγγελία και τελικά την παρέλαβε η γραμματέας του Διευθύνοντα Συμβούλου της τράπεζας κ. Τουρκολιά, η οποία μάλιστα πήρε την αίτηση και τη σφράγισε έξω από την πόρτα του γραφείου, στο “πόδι”…
Ολόκληρη η αίτηση των κατόχων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, μαζί με την εισαγγελική παραγγελία
Ολόκληρη η αίτηση των κατόχων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, μαζί με την εισαγγελική παραγγελία

Οι κάτοχοι των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής, στην απλή αίτηση τους ρωτούσαν:

 1. “Αν ο  Ισολογισμός Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής ΑΕ,  υπό την μορφή που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, έχει συνταχθεί από τους Εκκαθαριστές ή από οιονδήποτε τρίτο, ποιος είναι αυτός και υπό ποία αρμοδιότητα ενήργησε.
  Αν δεν έχει συνταχθεί Ισολογισμός Εκκαθάρισης από το 1932 μέχρι σήμερα, επιθυμούμε να μας γνωρίσετε τους λόγους της μη συντάξεώς του.
   
 2. Πότε, από ποια υπηρεσία σας και πού μπορούμε να λάβουμε επικυρωμένο αντίγραφο του Ισολογισμού Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής ΑΕ.
  Προς τούτο διευκρινίζουμε ότι δεν αναφερόμαστε στην Τελευταία Εξαμηνιαία Κατάσταση του Λογιστικού της Εκκαθάρισης της 28ης Δεκεμβρίου 1936, η οποία συνοδεύεται από την μεγέθους δεκαπέντε (15) γραμμών μονομερή «Τελική Κατάσταση της Εκκαθαρίσεως της Τράπεζας Ανατολής της 28 Δεκεμβρίου 1936» και η οποία διατείνεσθε ότι έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα La Bourse Egyptienne του Καΐρου στις 18-10-1937. Αναφερόμαστε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΣ στην, υπό την επιταγή των διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας υποχρέωσή σας, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Ισολογισμού Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής Α.Ε.
   
 3. Σε ποιο τεύχος του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύτηκε ο Ισολογισμός Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής ΑΕ, όπως σαφώς ορίζεται υπό της νομοθεσίας της εποχής.
   
 4. Σε ποια Ελληνική εφημερίδα ή αντίστοιχη της Αιγύπτου δημοσιεύτηκε η Τελευταία Εξαμηνιαία Κατάσταση του Λογιστικού της Εκκαθάρισης της 28 Δεκεμβρίου 1936, η οποία συνοδεύεται από την «Τελική Κατάσταση της Εκκαθαρίσεως της Τράπεζας Ανατολής της 28ης Δεκεμβρίου 1936».
   
 5. Αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Ανατολής Α.Ε της 1ης Αυγούστου 1932, η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση των δύο τραπεζών με την εκπροσώπηση 133.972 μετοχών επί συνόλου 280.000, είχε την αναγκαία απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όπως ορίζεται υπό του άρθρου 29, παρ. 3 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ούτως ώστε να ισχύει το άρθρο 1 του Ν.5261/1931 στη συγκεκριμένη συγχώνευση.
   
 6. Τον  Αριθμό Πρωτοκόλλου της υποβολής της Λογιστικής Κατάστασης της Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής ΑΕ,  μαζί με την έκθεση πεπραγμένων, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, μια και μετά από σχετική αίτηση δεν έχει ανευρεθεί ακόμη.
   
 7. Τον  Αριθμό Πρωτοκόλλου της υποβολής του Ισολογισμού Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής ΑΕ προς την Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ,  μια και μετά από σχετική αίτηση συνοδευόμενη υπό Εισαγγελικής Παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου κυρίου Κωνσταντίνου Μπούτσικου, η Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ απάντησε πως «δεν έχει περιέλθει στην Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο»”.
   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ: ΤΡΕΙΣ (3) ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΧΟΡΕΥΟΥΝ !

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι αιτούντες ήρθαν σε επικοινωνία με την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας. Η πρώτη επαφή με το γραφείο του κ. Τουρκολιά ήταν ανεπιτυχής, μια και το θέμα προωθήθηκε στο γραφείο του διευθυντή νομικών υπηρεσιών της Τράπεζας κ. Μιλτιάδη Σταθόπουλου. Αλλά και από εκεί το αίτημα είχε προωθηθεί στον κ. Ιωάννη Λιναρίτη, το δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπεράσπιση της Εθνικής Τράπεζας για το θέμα της Τράπεζας Ανατολής στα δικαστήρια. Ο ίδιος ο κ. Λιναρίτης διαβεβαίωσε τους μετόχους πως θα υπάρχει απάντηση σύντομα και ζήτησε ακόμη μερικές ημέρες, γιατί τα έγγραφα που ζητούσαν οι αιτούντες ήταν “πολλά”.
Βέβαια, τα έγγραφα που ζητούσαν οι αιτούντες ήταν… ένα, ο ισολογισμός εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής. Δεν μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι η Εθνική Τράπεζα θα ήταν τόσο ανεύθυνη, που να μην έχει στα χέρια της έστω τον ισολογισμό που να εξηγεί τι έγιναν τα χρήματα των μετόχων της Τράπεζας της Ανατολής. Άλλωστε, αν έχει τελειώσει η ειδική εκκαθάριση, όπως διατείνεται η Εθνική Τράπεζα, θα πρέπει να έχει συνταχθεί κάποιο δημόσιο έγγραφο.
Η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας στους κατόχους μετοχών της Τράπεζας Ανατολής που ζητούσαν επίμονα τον Ισολογισμό Εκκαθάρισης.
Η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας στους κατόχους μετοχών της Τράπεζας Ανατολής που ζητούσαν επίμονα τον Ισολογισμό Εκκαθάρισης.

Η απάντηση που έλαβαν οι αιτούντες ήταν περίπου εβδομήντα (70) σελίδες. Οι έξι (6) σελίδες ήταν ένα επεξηγηματικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τους διοικητικούς υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας κκ. Φρούσιο και Δημολίτσα, που όμως δεν έχουν καμία σχέση με τη νομική υπηρεσία της τράπεζας και δεν θα μπορούσαν να συντάξουν ένα τέτοιο έγγραφο. Ουσιαστικά λοιπόν την απάντηση συνέταξε ο κ. Ιωάννης Λιναρίτης, ωστόσο για κάποιο λόγο δεν την υπέγραψε ο ίδιος, αλλά η Διεύθυνση Γραμματείας Δ.Σ. & Εξυπηρέτησης Μετόχων ΕΤΕ.
Οι υπόλοιπες 64 σελίδες είναι οι τίτλοι μιας σειράς από περίπου 8500 σελίδες έγγραφα, τα περισσότερα παντελώς άσχετα, τα οποία η πλευρά της ΕΤΕ θεωρεί πως ικανοποιούν το αίτημα των κατόχων μετοχών. Και για κάθε φωτοτυπία αυτών των εγγράφων η Εθνική Τράπεζα αξιώνει μισό ευρώ (0.50) ως κόστος.

Το χειρότερο βέβαια είναι ότι μέσα στις 8500 σελίδες, δεν υπάρχει καν ο Ισολογισμός Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής. Αλλά για πρώτη φορά, στην επίσημη απάντηση της ΕΤΕ υπάρχουν παραδοχές που θα έκαναν και τον πιο δύσπιστο πολέμιο της υπόθεσης της Τράπεζας της Ανατολής, να παραδεχθεί ότι κάτι δεν πάει καλά.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΗ

Στις τρεις (3) πρώτες σελίδες, η νομική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας κάνει μια επανάληψη της επικίνδυνα απλοϊκής προσέγγισης της στο θέμα, προσπαθώντας να πείσει ότι “πετάει ο γάιδαρος”.
Εξηγεί ότι η συγκεκριμένη εκκαθάριση έγινε με το νόμο 5261/1931, και ειδικά με το άρθρο 1, το οποίο εξαιρεί τις διατάξεις περί εκκαθάρισης και διάλυσης του νόμου “Περί Ανωνύμων Εταιρειών” 2190/1920. Δηλαδή θέλει να πει η ΕΤΕ ότι η εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής σύμφωνα με το νόμο ήταν μια εκκαθάριση στην οποία δεν έπρεπε να γίνουν οι δημοσιεύσεις που ορίζει ο νόμος.
Στη συνέχεια παραδέχεται ότι οι μετοχές της Τράπεζας Ανατολής έχουν ακυρωθεί σαν χρηματιστηριακό προϊόν και παραμένει η υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας να πληρώσει τους μετόχους, στους οποίους κατέβαλε ήδη 200 δραχμές, ως προκαταβολή εν όψει της ειδικής εκκαθάρισης.
Στο σημείο που αρχίζουν τα περίεργα είναι όταν η ίδια η Εθνική Τράπεζα πιθανολογεί για τη λήξη της εκκαθάρισης, λέγοντας πως “φαίνεται ότι η πραγματοποιηθείσα ειδική εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής περατώθηκε την 28η Δεκεμβρίου 1936”, χωρίς να είναι σίγουρη μετά από 80 χρόνια και περίπου 8500 σελίδες σχετικών εγγράφων.
Φυσικά, ακολουθεί ο νομισματικός νόμος Σβώλου (ν. 18/1944) με τον οποίο η Εθνική Τράπεζα επιμένει ότι έχουν εκμηδενιστεί όλες οι υποχρεώσεις πριν το 1944 και κάθε 50 δισεκατομμύρια παλαιές δραχμές αντικαταστάθηκαν προς μία (1) νέα (βλ. http://banquedorient.org/web/?p=2361).
Και σε αυτό το σημείο περιμένουμε να ολοκληρωθεί όπως συνήθως το έγγραφο, αλλά δυστυχώς για την Εθνική Τράπεζα η αλαζονεία και η προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, τους οδήγησε στο να επεκταθούν πάνω στο θέμα, για πρώτη φορά από το 1936.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μάθαμε λοιπόν ότι μέσα στις 8500 σελίδες βρίσκεται σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα “η καταρτιθείσα Τελική Κατάσταση (Ισολογισμός) Εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής, ως δημοσιεύτηκε και στο από 18.10.1937 φύλλο της αιγυπτιακής La Bourse Egyptienne, Καΐρου και ο οποίος κατά την άποψη μας αντιστοιχεί στο υπ. αρ. 1, 2α και 4 ειδικότερο αίτημα σας”.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, μέσα στα έγγραφα που φυλάσσονται στο ιστορικό της αρχείο, υπάρχει ο Ισολογισμός Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής. Υπάρχει δηλαδή μια τελική λογιστική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά του Ισολογισμού.
Στη μέχρι τώρα έρευνα μας έχουμε εντοπίσει το σχετικό έγγραφο, το οποίο είναι η Εξαμηνιαία Λογιστική Κατάσταση της Εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής την 28η Δεκεμβρίου 1936. Και απομονώσαμε το τμήμα, που χαρακτηρίζει μονομερώς η Εθνική Τράπεζα ως “Τελική Κατάσταση (Ισολογισμός) Εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής”.
H “Tελική Κατάσταση (Ισολογισμός) Εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής” από την εφημερίδα La Bourse Egyptienne
H “Tελική Κατάσταση (Ισολογισμός) Εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής” από την εφημερίδα La Bourse Egyptienne
Επειδή η παραπάνω «εκτρωματική» λογιστική κατάσταση είναι στα γαλλικά, και παράλληλα ανάμεσα στις 8500 σελίδες που προτείνει η Εθνική Τράπεζα υπάρχει και το αντίστοιχο απόσπασμα στα Ελληνικά, το παραθέτουμε.
H “Tελική Κατάσταση (Ισολογισμός) Εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής” από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας
H “Tελική Κατάσταση (Ισολογισμός) Εκκαθαρίσεως της Τράπεζας της Ανατολής” από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας
Το τραγικό στην όλη υπόθεση είναι ότι κάποιοι μέσα στην Εθνική Τράπεζα θεωρούν ότι τα παραπάνω μοιάζουν με Ισολογισμό και το πιστοποιούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Το απίστευτο δεν είναι ότι εργάζονται σε τράπεζα και θα μπορούσαν να ρωτήσουν τους λογιστές της τράπεζας. Το απίστευτο είναι ότι κάποιοι τους αφήνουν να στέλνουν τέτοια έγγραφα και να εκτεθούν ένα μεγάλο τραπεζικό ίδρυμα, όπως η Εθνική Τράπεζα.
Γιατί δεν είναι δυνατόν, κάποια στιγμή, κάποιος θα τους έδειξε πως μοιάζει ένας ισολογισμός. Και αν είναι νομικοί και δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους τον Ισολογισμό της Εθνικής Τράπεζας, σίγουρα θα έχουν διαβάσει πως πρέπει να είναι ένας ισολογισμός.
Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε στην ίδια την αίτηση προς την Εθνική Τράπεζα, η οποία συγκεκριμένα λέει στο 2ο ερώτημα του αιτήματος:
“Πότε, από ποια υπηρεσία σας και πού μπορούμε να λάβουμε επικυρωμένο αντίγραφο του Ισολογισμού Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής ΑΕ. Προς τούτο διευκρινίζουμε ότι  δεν αναφερόμαστε στην Τελευταία Εξαμηνιαία Κατάσταση του Λογιστικού της Εκκαθάρισης της 28ης Δεκεμβρίου 1936, η οποία συνοδεύεται από την μεγέθους δεκαπέντε (15) γραμμών μονομερή «Τελική Κατάσταση της Εκκαθαρίσεως της Τράπεζας Ανατολής της 28 Δεκεμβρίου 1936»  και η οποία διατείνεσθε ότι έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα La Bourse Egyptienne του Καΐρου στις 18-10-1937. Αναφερόμαστε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΣ στην, υπό την επιταγή των διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας υποχρέωσή σας, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Ισολογισμού Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής Α.Ε”.
Στο παραπάνω αίτημα λοιπόν, οι κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, προσπαθώντας να προφυλάξουν την νομική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας από ένα τεράστιο ατόπημα, διευκρινίζουν ότι δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη κατάσταση, που θυμίζει “μπακαλόχαρτο”, αλλά στον Ισολογισμό, με την μορφή με την οποία ορίζεται από το νόμο.
Η μορφή του Ισολογισμού. Μάθημα προς τη νομική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας.
Η μορφή του Ισολογισμού. Μάθημα προς τη νομική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας.

Και επειδή, δικαστήρια έρχονται και με αυτή τη νομική ομάδα, υπάρχει μια πιθανότητα 1% να γίνει του “Κουτρούλη ο γάμος” και η Εθνική Τράπεζα να χάσει την υπόθεση και να βρεθεί κοντά στη χρεοκοπία, νοιώθουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε τους υπεύθυνους για αυτή την απίστευτη γκάφα. Παραθέτουμε, σύμφωνα με το νόμο “Περί Ανωνύμων Εταιρειών” ν. 2190/1920, τη μορφή που πρέπει να έχει ένας Ισολογισμός. Και μάλιστα, η κωδικοποίηση αυτή του νόμου 2190/1920 είναι αυτή που ίσχυε εκείνη την περίοδο.
Είναι πραγματικά απαράδεκτο, τόσο για την ίδια την Εθνική Τράπεζα, όσο και για το Νομικό Τμήμα της, να θεωρούν ότι το παραπάνω έγγραφο μπορεί να θεωρεί Ισολογισμός. Αλλά, ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος “ισολογισμός” υπογεγραμμένος. Και δεν ζητάμε πολλά, δεν ζητάμε αυτή τη στιγμή ο Ισολογισμός Εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής, να είναι υπογεγραμμένος από τους Ειδικούς Εκκαθαριστές. Εδώ δεν μπορούν να εμφανίσουν έναν ισολογισμό…
Τουλάχιστον, υπάρχει ένας ισολογισμός που να έχει μια υπογραφή από κάποιον; Ας είναι από τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας εκείνης της εποχής, τον Ιωάννη Δροσόπουλο.
Αλλά, όταν ένα ολόκληρο τραπεζικό ίδρυμα, που δεν έχει χάσει τους δικούς του εταιρικούς ισολογισμούς, ούτε έχει χάσει ακόμη και τα πρόχειρα “παλιόχαρτα” από σχισμένα σημειωματάρια των εκκαθαριστών, δεν μπορεί να εμφανίσει έναν ενυπόγραφο Ισολογισμό Εκκαθάρισης και υποστηρίζει ότι το παραπάνω “έκτρωμα” είναι Ισολογισμός, τότε  θα πρέπει κάποιοι να αξιολογήσουν γιατί ακόμη βρίσκονται ακόμη στις θέσεις τους.  Αν η νομική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι ισολογισμός και τι όχι, καλύτερα να προσλάβουν τον Αρτέμιο Σώρρα να τους κάνει τα λογιστικά… Μπορεί με τις γνώσεις τους να συνεννοηθούν…

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Δυστυχώς, τα παραπάνω δεν είναι τα χειρότερα. Πλέον η ίδια η Εθνική Τράπεζα, μετά από 80 χρόνια, παραδέχεται ότι δεν έχει δημοσιεύσει τον Ισολογισμό Εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Βέβαια, το πιθανότερο είναι ότι απλά δεν υπάρχει, πως να το δημοσιεύσουν…
Αλλά και να ήθελαν να δημοσιεύσουν το ανυπόγραφο “παλιόχαρτο” που παρουσιάσαμε, δεν θα δεχόταν ποτέ να το δημοσιεύσει το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Ο λόγος είναι πολύ απλός, υπήρχαν από τότε πρότυπα που θα έπρεπε να έχουν οι Ισολογισμοί για να δημοσιευτούν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και φυσικά αυτό το “χαρτάκι” δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτό.
Παράλληλα, για πρώτη φορά η Εθνική Τράπεζα ομολογεί ότι “δεν γνωρίζει” αν έχει υποβάλει τους Ετήσιους Ισολογισμούς της Εκκαθάρισης και τα Πεπραγμένα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και φυσικά, σύμφωνα με τη γνώμη της νομικής της ομάδας, δεν χρειαζόταν να γίνουν καν τέτοιες υποβολές.
Για να δικαιολογήσει όλα αυτά τα απίστευτα μαγειρέματα, η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει ότι της τα επέτρεπε ο νόμος 5261/1931. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα ότι ίσχυσαν σε αυτή την τραπεζική συγχώνευση τα άρθρα 2 και 3 του νόμου 5261/1931, για την «καθολική διαδοχή» της Τράπεζας της Ανατολής υπό της Εθνικής Τράπεζας και για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Οι δικηγόροι της ΕΤΕ όμως προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και υποστηρίζουν ότι σε αυτή τη συγχώνευση ίσχυσε το άρθρο 1 του νόμου 5261/1931, το οποίο επέτρεπε σε εξαιρετικές περιπτώσεις να μην ισχύσουν οι τυπικές διατάξεις του νόμου για την εκκαθάριση και διάλυση ανώνυμων εταιρειών.
Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε επιστήσει στη νομική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας ότι το άρθρο 1 του συγκεκριμένου νόμου προέβλεπε την απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου για να ισχύσει, απαρτία που δεν υπήρχε στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Ανατολής της 1ης Αυγούστου 1932 (βλ. http://banquedorient.org/web/?p=2553). Βέβαια, η νομική ομάδα της ΕΤΕ διαφωνεί, γιατί από το 1932 η Εθνική Τράπεζα προσπαθούσε να εφαρμοστεί στη συγχώνευση αυτή το άρθρο 1 του νόμου 5261/1931, για τον απλούστατο λόγο ότι θα έκανε ότι ήθελε.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε από την αρχή, ότι για να ισχύσει το συγκεκριμένο άρθρο, όπως αναφέρεται στον ίδιο το νόμο, θα έπρεπε να συμφωνήσουν και οι δύο Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών που συγχωνεύονται.
Και το banquedorient.org απέδειξε πως η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ανατολής δεν ερωτήθηκε ποτέ για την εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου 5261/1931, δημοσιεύοντας το πλήρες κείμενο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της Ανατολής (βλ http://banquedorient.org/web/?p=3202).

Από ότι φαίνεται, η νομική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας δεν επιθυμεί να καταλάβει την ιστορική πραγματικότητα και δεν κατανοεί ότι δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί το άρθρο 1 του νόμου 5261/1931, που θα εξαιρούσε τις διατάξεις περί εκκαθάρισης και διάλυσης, αφού οι ίδιες οι εταιρείες αποφάσισαν να γίνει εκκαθάριση!
Δεν είναι δυνατόν να αποφασίσεις να κάνεις εκκαθάριση, για να πληρώσεις τους μετόχους σου, και μετά να ζητήσεις να εξαιρεθεί οτιδήποτε έχει σχέση με το νομικό υπόβαθρο της εκκαθάρισης.

Αλλά, για να τελειώσουμε μια και καλή με αυτή την ανιστόρητη και προβοκατόρικη θέση της Εθνικής Τράπεζας,  παραθέτουμε την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, την οποία υπογράφει ο Υφυπουργός κ. Στέφανος Στεφανόπουλος και φυσικά αναφέρεται μόνο στα άρθρα 2 και 3 του νόμου 5261/1931, χωρίς την παραμικρή αναφορά στο άρθρο 1. Μπορεί η Εθνική Τράπεζα εδώ και 80 χρόνια να ευχόταν να εφαρμοστεί το άρθρο 1 του σχετικού ειδικού νόμου, αλλά δεν μπορούμε και να αλλάξουμε την ιστορία! (φωτο στην αρχή του κειμένου)

Παράλληλα, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν στα κεντρικά της Εθνικής Τράπεζας ότι οφείλουν να ακολουθήσουν μια υπεύθυνη θέση και ότι η δική τους “περίεργη” στάση θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του τραπεζικού ιδρύματος που υπηρετούν ως υπάλληλοι.

“Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ”

Δεν είναι δυνατόν, νομικοί που σέβονται τον εαυτό τους, όπως ο κ. Μιλτιάδης Σταθόπουλος και ο κ. Ιωάννης Λιναρίτης, να ισχυρίζονται ότι η ειδική εκκαθάριση της Τράπεζας δεν ήταν “εκκαθάριση”, αλλά μια διαδικασία που προκύπτει από σύμβαση, γιατί η Τράπεζα Ανατολής “δεν λύθηκε”, σύμφωνα με τη γνώμη τους.
Κι αν δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι  μορφή λύσης μιας εταιρείας είναι και η συγχώνευση,  εμείς δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε παραπάνω. Απλά, να τους συστήσουμε να βρουν σχετική νομολογία από το 1930 που να ενισχύει τους ισχυρισμούς τους ή να εύχονται να γίνουν εκλογές σύντομα, διαφορετικά στις 7 Νοεμβρίου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, θα γελάσει ο κάθε πικραμένος.

ΜΟΡΦΗ ΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επαναλάβουμε με κεφαλαία ότι  ΜΟΡΦΗ ΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  και να ενημερώσουμε τους δικηγόρους της Εθνικής Τράπεζας ότι σήμερα δεν ισχύει ο νόμος 5261/1931. Αντικαταστάθηκε με το ΝΔ 1297/1972, το οποίο όσο ίσχυε προέβλεπε ότι για να γίνει η συγχώνευση που όριζε ο 5261/1931, και φυσικά και για να ισχύσει το άρθρο 1, πρέπει οι μέτοχοι της συγχωνευόμενης εταιρείας να συνεχίσουν ως μέτοχοι και στη νέα εταιρεία. Δηλαδή, θα έπρεπε οι μέτοχοι της Τράπεζας Ανατολής να συνεχίσουν ως μέτοχοι στην Εθνική Τράπεζα, και να μην αποξενωθούν από την ιδιότητα τους.
 Επίσης, για να μην κάνουμε πλάκα στους δικηγόρους της ΕΤΕ, καλό είναι να ασχοληθούν με την υπόθεση και να μην αναφέρουν σε έγγραφες απαντήσεις τους ότι σήμερα στις τραπεζικές συγχωνεύσεις “λαμβάνει χώρα λύση εταιρειών, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση”.  
Γιατί στις συγχωνεύσεις τραπεζικών ιδρυμάτων που ισχύει αυτό, έχει προηγηθεί δημόσια πρόταση και εξαγορά των μετοχών, με συνέπεια ο τυπικός ιδιοκτήτης των δύο εταιρειών να είναι ο ίδιος (οι “μέτοχοι”). Στην περίπτωση της Τράπεζας Ανατολής, οι τυπικοί ιδιοκτήτες των δύο εταιρειών ήταν διαφορετικοί κατά τη συγχώνευση (μέτοχοι της Τράπεζας Ανατολής και μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας) και ο ένας έκλεψε τον άλλο.
Εντελώς επικίνδυνο βέβαια είναι στην προηγούμενη παράγραφο να ισχυρίζεται κάποιος ότι η ειδική εκκαθάριση της Τράπεζας Ανατολής δεν ήταν “εκκαθάριση”,  γιατί δεν υπήρξε λύση  της εταιρείας αλλά συγχώνευση δι’ εξαγοράς, και μερικές γραμμές παρακάτω να αναφέρει ότι σύμφωνα με τη σημερινή νομοθεσία κατά τη συγχώνευση  “λαμβάνει χώρα λύση εταιρειών”.  Με τέτοιες προχειρότητες πραγματικά θα γελάει ο κόσμος, από τη στιγμή που ο συγγραφέας του κειμένου δεν κατάλαβε ότι αναίρεσε τον εαυτό του μέσα σε 10 γραμμές. Τουλάχιστον φαίνεται να διδάχθηκε κάποτε πως  μορφή λύσης μιας εταιρείας είναι και η συγχώνευση. 

ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ “ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ” ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΟΥ

Είναι δεδομένο ότι στην Αιόλου 86, θα βάλουν όλες τις δυνάμεις τους για να αποδείξουν ότι η υπόθεση της Τράπεζας της Ανατολής έχει παραγραφεί. Αλλά για να παραγραφεί θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, χωρίς απογραφή της εταιρικής περιουσίας, χωρίς ισολογισμό εκκαθάρισης, χωρίς δημοσιεύσεις σε Ελληνική εφημερίδα, χωρίς ένα επίσημο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί τη λήξη της εκκαθάρισης.
Για όποιον μελετήσει την υπόθεση, η Εθνική Τράπεζα θα δυσκολευτεί να αποδείξει ότι έχει καν ξεκινήσει την ειδική εκκαθάριση, όχι να την έχει τελειώσει κιόλας. Βασική διαδικασία για την αρχή μιας εκκαθάρισης είναι η σύνταξη ισολογισμού, που να περιγράφει την εταιρική περιουσία. Εκείνη την εποχή ονομαζόταν απογραφή, σήμερα ονομάζεται ισολογισμός μετασχηματισμού και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συγχώνευσης. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έγινε από την Εθνική Τράπεζα ή τους Εκκαθαριστές στην περίπτωση της Τράπεζας της Ανατολής.
Παράλληλα, δεν υπάρχει ούτε μια λογιστική κατάσταση που να έχει δημοσιευτεί και να έχει τις υπογραφές των Εκκαθαριστών. Πραγματοποιήθηκε δηλαδή μια εκκαθάριση στην οποία τα έγγραφα τα υπέγραφε μονομερώς ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, κατά το δοκούν, βάζοντας το όνομα του αλλά ποτέ την υπογραφή του. Και πέντε (5) ημέρες πριν την υποτιθέμενη μονομερή λήξη της εκκαθάρισης, η Εθνική Τράπεζα απέλυσε τους εκκαθαριστές και την “ολοκλήρωσε” μόνη της.
Βέβαια, όχι μόνο υποστηρίζει ότι την ολοκλήρωσε μόνη της, αλλά θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να διατηρήσει την περιουσία της Τράπεζας της Ανατολής, χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Δεν ενημέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έκανε δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν ενημέρωσε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Δεν ενημέρωσε το Χρηματιστήριο του Καΐρου. Δεν ενημέρωσε το Χρηματιστήριο του Παρισιού. Δεν δημοσίευσε το τέλος της εκκαθάρισης σε Ελληνική εφημερίδα. Και όλα αυτά τα παραδέχεται!


Για εμάς στο Banquedorient.org είναι δεδομένο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της Τράπεζας Ανατολής. Το μόνο που μένει να διευκρινιστεί είναι σε ποιο στάδιο βρίσκεται και αν τυπικά έχει ξεκινήσει.
Επίσης, αυτό που αποδεικνύεται με κάθε έγγραφο που μελετάμε είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό που χειρίζεται την υπόθεση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας έχει “μαύρα μεσάνυχτα”.
Έχει ταμπουρωθεί πίσω από τίτλους και καρέκλες και δεν κατανοεί το μέγεθος της υπόθεσης. Ας ελπίσουμε να ξυπνήσουν κάποιοι πριν είναι πολύ αργά.
Δεν έχουν να κάνουν με το Σώρρα και τους “εμπόρους διαστημικών καυσίμων”. Δεν είναι πια τόσο απλά τα πράγματα, ώστε να “κανονιστεί” με τον αντίδικο μια εκούσια δικαιοδοσία και να κλείσει η υπόθεση “νύχτα”.
Και σίγουρα, με όσα πλέον έχουν παρουσιαστεί, κάποιος Εισαγγελέας πρέπει να κινηθεί και να να ασκήσει διώξεις ΣΗΜΕΡΑ για τα αδικήματα που διαπράττουν όσοι προσπαθούν να καλύψουν τη μεγαλύτερη τραπεζική απάτη του αιώνα που μας πέρασε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου