Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Μειώσεις έως και 50% στις συντάξεις


Μειώσεις στις συντάξεις έως 50% προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
 Το κεφάλαιο με την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων δεν περιλήφθηκε τελικά επειδή απαιτείται γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα προωθεί με άλλο νομοσχέδιο.
 Ωστόσο οι προβλέψεις είναι δεδομένες και οι
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις θα αποτελέσουν παρελθόν.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, από την 1η Ιουλίου 2015 και μετά, όσοι συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη ηλικίας τους θα λαμβάνουν σύνταξη χωρίς το μη ανταποδοτικό μέρος της, κάτι που θα επιφέρει μειώσεις έως και 50% στην πλειονότητα των συντάξεων αναπηρίας και θανάτου.
  • Από 1-1-2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα Ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα. Με την εφαρμογή του μέτρου, άμεσα εντάσσονται στο ΕΤΕΑ τα Ταμεία των αστυνομικών, των αρτοποιών και των βενζινοπωλών που έως σήμερα είχαν γλιτώσει τις περικοπές.
  • Μεγάλη ανατροπή περιμένει ασφαλισμένους του ΟΓΑ και ΝΑΤ καθώς από 1-7-2015 μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση (ο ΟΓΑ αντλεί 3,5 – 4 δισ. Ευρώ ετησίως) προκειμένου να εναρμονιστεί με τα επίπεδα το ΙΚΑ

Είναι προφανές ότι οι συντάξεις του οργανισμού από την 1-1-2016 οπότε θα εφαρμοστεί το νέο Ασφαλιστικό θα μειωθούν ακόμη και κατά το ήμισυ. Επίσης εναρμονίζονται οι εισφορές των αγροτών σύμφωνα με τα πρότυπα του ΙΚΑ, εκτός αν ο ΟΓΑ συγχωνευθεί με άλλα Ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα κληθούν να καταβάλλουν τριπλάσιες εισφορές.
  • Από 1-7-2015 αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις. Αντίστοιχο ποσοστό 6% θα παρακρατείται και από τις επικουρικές συντάξεις.
  • Προβλέπεται επιπλέον η πλήρης εφαρμογή του Νόμου 3863/2010 από την 1-7-2015 με άξονα τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων οδηγεί σταδιακά σε μειώσεις από 7% έως και 25%.
  • Κατάργηση του ΕΚΑΣ έως τα τέλη του 2019. Θα προηγηθεί μια περικοπή για το 20% των δικαιούχων με τα υψηλότερα εισοδήματα και από το 2016 θα τεθεί σε εφαρμογή το ελάχιστον εγγυημένο εισόδημα με χρηματοδότηση από την ανακατανομή όλων των προνοιακών επιδομάτων.
Επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2023 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για να πάρει κάποιος ασφαλισμένος σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:
  • Για πλήρη σύνταξη γήρατος, για οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλισμένων χρειάζεται η συμπλήρωση του 62ου έτος με 40 χρόνια ασφάλισης (ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και του 67ου έτους με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).
  • Για μειωμένη σύνταξη γήρατος, για όλους τους ασφαλισμένους απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης). Τα προβλεπόμενα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 χαμηλότερα από τα προαναφερόμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα προσαρμοστούν σταδιακά. Συγκεκριμένα, θα αυξηθούν κατά 6 μήνες ανά έτος, ξεκινώντας από 1η Ιουλίου 2015, φτάνοντας μέχρι και το έτος 2022.
Στις περιπτώσεις που για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος δεν προβλέπεται όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον ο ασφαλισμένος βγαίνει στη σύνταξη με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

Κατά το χρονικό διάστημα προσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου