Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΟΔΔΗΧ: Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας έχει φτάσει στο 174% του ΑΕΠ (ΣΤΑ 312 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ)


Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) διαβίβασε στη βουλή έγγραφο με το οποίο ενημερώνει πόσο έχει φτάσει το δημόσιο χρέος της Κεντρικής Διοίκησης της Ελλάδας.

Τα στοιχεία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013 και σύμφωνα με αυτά το χρέος της Ελλάδας υπολογίζεται στο ποσό των 312,7 δισεκατομμυρίων ευρώ ή σε ποσοστιαία αποτύπωση (επί του ΑΕΠ) είναι στο 174,7% (με ΑΕΠ αναφοράς 31/12/2014).

Η κατανομή του Δημόσιου Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης έχει ως εξής:

 • Ομόλογα: 39,4 δισ. ευρώ
 • Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ (SMP program): 19,8 δισ. ευρώ
 • Ομόλογα που κατέχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες (ANFAs): 7,3 δισ. ευρώ
 • Έντοκα γραμμάτια: 14,9 δισ. ευρώ
 • Βραχυπρόθεσμα δάνεια (repos): 9,8 δισ. ευρώ
 • Δάνεια από το Ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSM): 130,9 δισ. ευρώ
 • Δάνεια από ΔΝΤ: 21,2 δισ. ευρώ
 • Δάνεια από Κράτη-μέλη της Ευρωζώνης: 52,9 δισ. ευρώ
 • Δάνεια από Τράπεζα Ελλάδος: 4,3 δισ. ευρώ
 • Λοιπά Δάνεια εσωτερικού: 0,1125 δισ. ευρώ
 • Λοιπά Δάνεια εξωτερικού: 5 δισ. ευρώ
 • Ειδικά και Διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) 7,09 δισ. ευρώ
Σύνολο: 312,7 δισ. ευρώ 

Πηγή:  iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου