Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Μαρτίου 2015

Δ´ Κυριακή των Νηστειών - (Μαρκ. θ´ 17-31)
 

Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Εκείνο τον καιρό, κάποιος άνθρωπος πλησίασε τον ᾿Ιησού και του είπε· «Διδάσκαλε, έφερα σ’ εσένα τον γιό μου, γιατί έχει μέσα του δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλαλο. Κάθε φορά που τον πιάνει, τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους
μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν».

«῎Απιστη γενιά!» αποκρίθηκε ο ᾿Ιησούς. «῝Ως πότε θα είμαι μαζί σας; Πόσον καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι;
Φέρτε μου εδώ το παιδί». ᾿Εκείνοι του το έφεραν. Μόλις το πνεύμα είδε τον ᾿Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί, κι εκείνο έπεσε καταγής και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. «Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό;» ρώτησε ο ᾿Ιησούς τον πατέρα του παιδιού.
᾿Εκείνος απάντησε· «᾿Από μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρέψει.

᾿Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». ῾Ο ᾿Ιησούς του είπε τούτο· «᾿Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά γι’ αυτόν που πιστεύει». ᾿Αμέσως τότε φώναξε δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα· «Πιστεύω, Κύριε! ᾿Αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή».

Βλέποντας ο ᾿Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα μ’ αυτά τα λόγια· «῎Αλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω· βγες απ’ αυτόν και μην ξαναμπείς πιά μέσα του». Βγήκε τότε το πνεύμα, αφού κραύγασε δυνατά και συντάραξε το παιδί. ᾿Εκείνο έμεινε αναίσθητο, έτσι που πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. ῾Ο ᾿Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε, κι αυτό στάθηκε όρθιο.

Όταν μπήκε ο ᾿Ιησούς στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως· «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα;» Κι εκείνος τους απάντησε· «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». ῎Εφυγαν από κεί και προχωρούσαν διασχίζοντας τη Γαλιλαία.

Δεν ήθελε ο ᾿Ιησούς να μάθει κανείς ότι περνούσε από κεί, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε· «῾Ο Υιός του ᾿Ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων, που θα τον θανατώσουν· την τρίτη όμως ημέρα μετά τον θάνατό του θ’ αναστηθεί».

Πηγή: synodoiporia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου