Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Τα email των φορολογουμένων ζητά ο Θεοχάρης


Προσκλητήριο σε όλους τους φορολογούμενους να αποκτήσουν -αν δεν έχουν ήδη- κωδικούς πρόσβασης στο taxis και να δηλώσουν το email τους απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης.

Όσοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης και έχουν δηλώσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου θα πρέπει να την επικαιροποιήσουν μέσα στις
επόμενες 30 ημέρες.

Αν δεν το κάνουν και η Φορολογική Διοίκηση τους στείλει οποιαδήποτε ειδοποίηση δεν θα έχουν το δικαίωμα να πουν «δεν την έλαβα γιατί είχα αλλάξει το email μου», ως δικαιολογία.

Σε εγκύκλιο του ΓΓΔΕ Χ. Θεοχάρη ορίζεται ότι «οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τον χρόνο ενημέρωσής της».

Πώς δηλώνω το email - πώς ενημερώνομαι

Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για παραλαβή κλειδαρίθμου. Στη συνέχεια, στην επιλογή «Ο Λογαριασμός μου» στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr θα πρέπει να δηλώσετε ή να επικαιροποιήσετε αν έχετε ήδη κωδικούς και έχει αλλάξει το email, στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην επιλογή «Διαχείριση Λογαριασμού».
Έτσι, όταν η Φορολογική Διοίκηση θέλει να ενημερώσει τον φορολογούμενο ότι πρέπει π.χ. να πληρώσει κάποια φορολογική του υποχρέωση θα τον ειδοποιεί με email ότι έχει μήνυμα στον «Λογαριασμό» του στο taxis στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση- e Κοινοποιήσεις».
Πρακτικά δηλαδή με το ηλεκτρονικό γράμμα της εφορίας θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος να ανατρέξει στο Taxis για να δει τι έχει αναρτηθεί στον προσωπικό του λογαριασμό που τον ενδιαφέρει.
Η πράξη που κοινοποιείται και τα συγκοινοποιούμενα με αυτή, η απόφαση και η ειδοποίηση θεωρούνται νομίμως κοινοποιηθείσες μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση και την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική ειδοποίηση, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από οποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση ή ηλεκτρονική ειδοποίηση) λάβει χώρα τελευταία, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής του κοινοποιούμενου εγγράφου.

Η εκτύπωση

Με την παραλαβή στο «Λογαριασμό» taxisnet της κοινοποιούμενης πράξης από το φορολογούμενο, δημιουργείται στο σύστημα taxisnet ηλεκτρονικό εκτυπώσιμο πιστοποιητικό παραλαβής, που φέρει μοναδικό αριθμό και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του φορολογούμενου, το είδος, τον αριθμό, την ημερομηνία και το όργανο έκδοσης της πράξης και των συγκοινοποιούμενων, της απόφασης ή της ειδοποίησης, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής στο «Λογαριασμό» taxisnet καθώς και τα ηλεκτρονικά ίχνη ανάρτησης.
Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παραλαβής καταχωρίζεται στο πληροφορικό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης και είναι διαθέσιμο σε κάθε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί.
Στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορολογουμένου με την ανάρτηση της πράξης, της απόφασης ή της ειδοποίησης αναφέρεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του φορολογουμένου, το όνομα ή η επωνυμία αυτού και το είδος της πράξης, απόφασης ή ειδοποίησης κατά περίπτωση που αναρτάται.

απο το  euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου