Η Οικονομική κρίση είναι συστημικό φαινόμενο του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού που εκδηλώνεται με διαφορετικό βαθμό, σύσταση, και χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα.
Κατά τη γνώμη μου η κρίση ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και πιο συγκεκριμένα από την αγορά ενυποθηκών δανείων υψηλού κινδύνου διαχύθηκε σ΄ όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, ως κρίση του Τραπεζικού συστήματος.
Ζούμε την Τρίτη εποχή Παγκοσμιοποίησης. Ιστορικά