Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Συγκλονιστική συνέντευξη ἑνός Ἕλληνα μαέστρου ἀπό τή Ρωσία

Μιλᾶ γιά τήν ἀνάγκη προάσπισης τῶν ἀξιῶν μας: τῆς πίστης, τῆς παράδοσης καί τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας κόντρα στήν πολεμική πού γίνεται σέ βάρος τους...

 Στή Ρωσία εἶναι ἐμβληματική φυσιογνωμία.

 Ὁ Ἕλληνας μαέστρος Θεόδωρος Κουρεντζής διευθύνει τίς καλύτερες ὀρχῆστρες τῆς Μόσχας καί ὅλα του τά κονσέρτα εἶναι sold out μῆνες πρίν.

 -Μία ἀκόμη ἐπίσκεψή σου στήν Ἑλλάδα
ἰνκόγκνιτο καί νά ‘μαστε ἐδῶ, σ’ ἕνα ἀπό τά πιό κεντρικά στέκια στό Θησεῖο, κινούμενοι ἀνάμεσα σέ πολύ λιγότερους Ἕλληνες ἀπ’ ὅτι μετανάστες. Τί συναισθήματά σου προκαλεῖ αὐτή ἡ εἰκόνα; 

Δέν εἶναι θέμα συναισθημάτων... Οἱ Ἕλληνες, ἄλλωστε, εἴμαστε ἕνας πολύ φιλόξενος λαός. Θεωρῶ, ὅμως, ὅτι ἡ εἴσοδος τῶν λαθρομεταναστῶν δέν εἶναι μία ἁπλή συγκυριακή ἐξέλιξη.
 Πρόκειται γιά ἕνα πολύ καλά ὀργανωμένο σχέδιο ἀλλοίωσης τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας, γλώσσας, θρησκείας καί τῆς ἱστορικῆς μας παράδοσης. 
Ὅταν αὐτά ἐκλείψουν, ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ πολύ πιό εὔκολα τελικά νά γίνει «δῶρο» στίς χῶρες πού τήν ἐποφθαλμιοῦν καί τήν ὀρέγονται. Γιατί ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι μία τυχαία χώρα. Εἶναι ὁ τρόπος σκέψης της, εἶναι ἡ χώρα τοῦ φωτός, ἡ χώρα τοῦ πνεύματος! Καί μόνο ὅταν νικηθεῖ αὐτός ὁ πυρήνας θά.... ἔχει νικηθεῖ καί ἡ χώρα αὐτή. 

-Φοβᾶσαι ὅτι σέ κάποιο βαθμό αὐτός ὁ στόχος ἔχει ἐπιτευχθεῖ; 

Τό σχέδιο αὐτό ἔχει ξεκινήσει πιό ὀργανωμένα ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’80, ὅταν τά ΜΜΕ ἀλώθηκαν γιά τά καλά καί ὅταν μέ παρεμβάσεις στήν παιδεία, τήν ἐνημέρωση καί τήν κουλτούρα τοῦ ἁπλοῦ κόσμου ἄρχισε να υπονομεύεται τό ἑλληνικό ἦθος. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ἀνθησε ἡ διαπλοκή μέ ἐκδότες καί ἐπιχειρηματίες καί πέρασε σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἦταν ἡ ἐποχή πού γνώρισαν στόν Ἕλληνα ἕνα καινούριο «lifestyle» πέρα καί ἔξω ἀπό τίς δυνατότητές του, μέ ψεύτικες προοπτικές καί ὑλιστικά μοντέλα ζωῆς, πού θά τόν ὁδηγοῦσαν γρηγορότερα στήν διαφθορά προκειμένου νά... συμπορευτεῖ μέ τά νέα δεδομένα. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ξεκίνησαν ὅλα τά πολύ-θρησκευτικά, πολύ-κοινωνικά, πολύ-γλωσσικά, ὅλα αὐτά τά πολύ-πολυτισμικά, τέλος πάντων, πού, ἐνῶ ἀρχικά ἐμοίαζαν μέ... κραυγή ἀλληλεγγύης, στήν οὐσία ἦταν ἐκ τοῦ πονηροῦ καί εἶχαν ἕναν καί μόνο στόχο: τή φραγή στήν πρόοδο καί τήν ἐξέλιξη τῆς χώρας, τή διαφθορά καί, κυρίως, τήν ἀλλοίωση καί τή φθορά τῆς ἑλληνικότητάς μας. 
Μέ ἄλλα λόγια, εἶχε ἤδη ξεκινήσει ἡ προδοσία τοῦ ἑλληνισμοῦ. 
Μιλᾶμε γιά κατασκευάσματα σκοτεινῶν δυνάμεων, πού εἶχαν ἀντιληφθεῖ ὅτι ἀπό τή στιγμή πού ἡ γλώσσα, ἡ θρησκεία, ἡ ποίηση καί τό ἐλεύθερο πνεῦμα μᾶς ἦταν πάντα τά ὄπλα τοῦ ἑλληνισμοῦ γιά νά διασωθεῖ ἀπό κάθε ζυγό –ὀθωμανικό, γερμανικό ἤ σήμερα... οἰκονομικό-, αὐτά ἦταν πού ἔπρεπε νά χτυπήσουν στή ρίζα τους. Γιατί μ’ αὐτά σωθήκαμε στό παρελθόν καί ἀπ’ αὐτά μποροῦμε νά σωθοῦμε στό μέλλον. 

-Θεωρεῖς ὅτι ὁ σύγχρονος Ἕλληνας ἔχει ἀπωλέσει τήν προηγούμενη ὑπέροχη ἐκδοχή του πού θά τόν κάνει νά παλέψει καί νά ἀντισταθεῖ; Ναί, γιατί φρόντισαν νά διαγράψουν ἀπό τή μνήμη τοῦ τήν ἱστορία του, νά τοῦ τήν παραποιήσουν μέσω συγκεκριμένων σχολικῶν – καί ὄχι μόνο – συγγραμάτων, καί νά ἀποδυναμώσουν τή διδασκαλία τῶν μαθημάτων τῆς Ἱστορίας καί τῶν Θρησκευτικῶν... 

 -Δηλαδή, θεωρεῖς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπαραίτητο; 

Ἀπολύτως! Τά Θρησκευτικά εἶναι μάθημα ἱστορίας καί ἤθους. Ἐάν δέν καταλάβεις γιατί οἱ Ἕλληνες δέχτηκαν πρῶτοι τόν Χριστιανισμό καί δέν κατανοήσεις τήν ἔννοια τῆς Ὀρθοδοξίας σέ βάθος, τότε καθίστασαι ἀνίκανος νά καταλάβεις καί ποῦ αὐτή συναντᾶ τήν ἑλληνιστική σου ταυτότητα. 
Ὅλες αὐτές οἱ τελευταῖες «νεοτεριστικές» προσπάθειες δέν στόχευαν παρά μόνο νά μᾶς κάνουν νά ἀπέχουμε ἀπό τήν ἐθνική μας ταυτότητα μέσα ἀπό τήν ἔλλειψη τῆς ἀληθινῆς γνώσης. Μπορεῖ ὁ Παπαδιαμάντης ἤ ὁ Ἐλύτης νά μήν ἦταν θρησκευόμενοι, ἴσως ἀκόμα καί χριστιανοί, πλήν, ὅμως, ἔχουν περάσει κι αὐτοί, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι, ἀπό τή γλώσσα τοῦ θρησκεύματος γιά νά ἀναπαραγάγουν στή συνέχεια τήν γλώσσα τῆς ποίησης.

 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ – 106ο ΤΕΥΧΟΣ – 26/10-02/11/2001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΣΤΗΝ ΝΑΝΣΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑ 

απο orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου