Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Πως θα γίνει η εργασιακή εφεδρεία στο Δημόσιο


Οι σπουδές, η προϋπηρεσία, η εργασιακή εμπειρία και η οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες), είναι τα βασικά κριτήρια για τη μοριοδότηση στη διαδικασία αξιολόγησης του πλεονάζοντος προσωπικού στον....
ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο συνδυασμός κοινωνικών και επαγγελματικών κριτηρίων θα οδηγεί στην τελική κατάταξη στους πίνακες εργασιακής εφεδρείας που θα συντάσσει το ΑΣΕΠ.

Αυτά προβλέπει μεταξύ άλλων το Προεδρικό Διάταγμα που εστάλη στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς γνωμοδότηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Υποχρεωτικές μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν όμως και για το πλεονάζον προσωπικό των υπερχρεωμένων δήμων της χώρας κατά τη διαδικασία εξυγίανσής τους, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Χάρης Καστανίδης.

Οι ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας αναγκάζουν την κυβέρνηση να επισπεύσει τις διαδικασίες για το πρώτο κύμα εργασιακής εφεδρείας 4.200 υπαλλήλων στις αρχές Οκτωβρίου και άλλων 20.000 μέσα στο Νοέμβριο.

Ολων των κατηγοριών πλεονάζοντος προσωπικού, ανεξαρτήτως βαθμολογίας που συγκεντρώνουν κατά σειρά προτεραιότητας προηγούνται:

Οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%.
Τα άτομα με αναπηρία 50% και άνω.
Ενας από τους δύο συζύγους που έχουν χαρακτηριστεί πλεονάζον προσωπικό.
Στα αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπονται στο Π.Δ. είναι οι τίτλοι σπουδών, οι ειδικές γνώσεις, μόνο για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπως το διδακτορικό, ο μεταπτυχιακός τίτλος, ενώ και για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπολογίζεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασία κειμένων, υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας. Για την προϋπηρεσία και την εμπειρία μετρά ο χρόνος στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος, ενώ σημαντικό στοιχείο θα είναι και η ηλικία του εργαζόμενου (για ηλικία από 21 έως 60 ετών).

Ο φορέας που αποφασίζει το πλεονάζον προσωπικό θα αποστείλει πίνακα των «εφέδρων» υπαλλήλων στο ΑΣΕΠ όπου θα αναφέρονται με αλφαβητική σειρά μέχρι και ένα μήνα μετά τον ορισμό του πλεονάζοντος προσωπικού. Στον πίνακα θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, η ημερομηνία πρόσληψης στο φορέα και σε ποιόν κλάδο και ειδικότητα απασχολούνταν ο υπάλληλος. Ο πίνακας θα συνοδεύεται με έντυπο που θα καταγράφει τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων.

Ο σχετικός πίνακας θα κοινοποιηθεί και στους «έφεδρους» υπαλλήλους οι οποίοι μέσα σε 20 ημέρες θα πρέπει να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφα πτυχίων, προϋπηρεσίας, οικογενειακής κατάστασης) από τη βαθμολόγηση των οποίων θα προκύψει η κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες.

Πίνακας

Η κατάρτιση του πίνακα κατάταξης του προσωπικού που έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία, θα γίνει από ειδική τριμελή Κεντρική Επιτροπή που θα συγκροτήσει το ΑΣΕΠ από μέλη του ή πρώην μέλη του. Η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών θα γίνει από τις υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Μετά τη βαθμολόγηση του προσωπικού οι πίνακες κατάταξης θα συγκροτηθούν ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα βάσει της τελικής βαθμολογίας των υπαλλήλων.

Όσοι «έφεδροι» δεν καταθέσουν δικαιολογητικά ή τα στείλουν στο ΑΣΕΠ εκπρόθεσμα, δεν θα μοριοδοτηθούν και δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε καμία διαδικασία απασχόλησης. Ενστάσεις για την σειρά κατάταξης μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, πληρώνοντας το αντίστοιχο παράβολο στο ΑΣΕΠ.

Κοινωνικά κριτήρια

Προτεραιότητα από όλους έχουν οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%, τα άτομα με αναπηρία 50% και άνω, ένας από τους δύο συζύγους που έχουν χαρακτηριστεί πλεονάζον προσωπικό.

Όσοι «έφεδροι» δεν καταθέσουν δικαιολογητικά ή τα στείλουν στο ΑΣΕΠ εκπρόθεσμα, δεν θα μοριοδοτηθούν και δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε καμία διαδικασία απασχόλησης.

Το 10% του προσωπικού που περνάει στην εφεδρεία θα επαναπροσληφθεί στο Δημόσιο, το 30% θα απορροφηθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, άλλοι θα επαναπροσληφθούν ως εποχικό προσωπικό και οι υπόλοιποι θα απολυθούν.
πηγη:www.newsbomb.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου