Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Γιατί τα ευρωομόλογα αποτελούν την λύση.
Πολλοί οικονομολόγοι σε όλο τον κόσμο θεωρούν ότι η μοναδική λύση για την επίλυση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, είναι η έκδοση ευρωομολόγων. Όπως φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα, πράγματι η συγκεκριμένη προσέγγιση λύνει οριστικά το πρόβλημα δανεισμού για τις ασθενέστερες χώρες της Ευρωζώνης.Βλέπουμε δηλαδή ότι αν η Ευρωζώνη συμπεριφερθεί σαν μία οικονομική οντότητα (και όχι ως μία ένωση ανεξάρτητων οικονομικά κρατών), τότε τα οικονομικά της δεδομένα (όσο αφορά συνολικά το χρέος και το έλλειμμα) θα είναι καλύτερα από αυτά της Βρετανίας και της Αμερικής. Δηλαδή καλύτερα από δύο χώρες που δεν έχουν πρόβλημα να δανειστούν από τις αγορές με ευνοικούς όρους.

Οπότε όλα τα μέλη της Ευρωζώνης θα μπορούν να δανείζονται με λογικά επιτόκια, μέσω των ευρωομολόγων τα οποία θα είναι εγγυημένα από το σύνολο των Ευρωπαικών χωρών.

Όμως, αφού η λύση είναι προφανής γιατί δεν έχει αποφασιστεί η άμεση έκδοση ευρωομολόγων ?

Η απάντηση είναι ότι αυτή η λύση επιβαρύνει τις οικονομικά ισχυρότερες χώρες, και κυρίως την Γερμανία η οποία δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με αυτά που θα δανειζόταν μέσω της έκδοσης ευρωομολόγων. Μελέτες ανεβάζουν το ετήσιο κόστος για την Γερμανία στο ποσό των 20 δις ευρώ.

Η έκδοση ευρωομολόγων θα είναι για εμάς τους Έλληνες το τέλος της κρίσης και η επιστροφή στις παλιές καλές μέρες ? Η απάντηση είναι όχι !

Όταν αποφασιστεί τελικά η έκδοση ευρωομολόγων θα γίνει με πολύ αυστηρούς όρους για όλες τις χώρες, ενώ η οικονομική διακυβέρνηση θα περάσει ακόμα περισσότερο στα χέρια των Ευρωπαίων. Μάλιστα συζητείται ότι η δυνατότητα της κάθε χώρας να δανείζεται μέσω ευρωομολόγων, θα φτάνει μέχρι κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χώρας (π.χ. 60%). Θα δημιουργηθούν δηλαδή οι ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να μην μπορούν πια κάποιες χώρες να ζουν εις βάρος κάποιων άλλων.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι τα ευρωομόλογα πράγματι θα λύσουν το πρόβλημα δανεισμού για τις ασθενέστερες Ευρωπαικές χώρες. Όμως δεν θα αλλάξει κάτι για τους πολίτες, αφού η εξυγίανση των οικονομικών μεγεθών θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό.

by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου