Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Αρχίζει τώρα το μεγάλο πλιάτσικο στην Ελλάδα

Του Κώστα Χαρδαβέλλα

Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σημαίνει και άμεση εφαρμογή των διατάξεών του. Και μία από αυτές είναι η δημιουργία του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., που θα πουλήσει τα λεγόμενα «ασημικά» του ελληνικού κράτους για την αποπληρωμή του Δημόσιου Χρέους της χώρας.

Το μεγάλο μας μυστικό σε αυτήν την ιστορία είναι ότι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου θα υπάρχουν και δύο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ενημερώνονται (και θα εγκρίνουν τελικά;) για το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας, αλλά και θα ξέρουν τα απόρρητα στοιχεία, τιμές, προσφορές κ.λ.π. των διαγωνισμών που θα γίνονται. Δηλαδή, αυτοί οι δύο κύριοι θα μπορούν να λειτουργούν σαν «τα μάτια» των ενδιαφερόμενων ξένων επιχειρήσεων για αγορές στην Ελλάδα και άρα να καθορίζουν που θα πηγαίνουν τα «ασημικά» μας και με ποιες τιμές.

Πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο, που αφορά το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας , το οποίο έχει περάσει ήδη στο άρθρο 3, παρ. 11 του σχεδίου νόμου «επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», που ψηφίζεται την Πέμπτη στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η επίμαχη σκανδαλώδης διάταξη στο νομοσχέδιο έχει ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή। Οι εκπρόσωποι ενημερώνονται πλήρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μπορούν να ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω πληροφορίες επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου, το οποίο υποχρεούται να τις παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώσεις εχεμύθειας, σύμφωνα με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

πηγη:www.newsbomb.gr

Διαβάστε περισσότερα...
read more “Αρχίζει τώρα το μεγάλο πλιάτσικο στην Ελλάδα”

Μπορεί να κατασχέσει η τρόικα τα αποθέματά μας σε χρυσό στην ΕΚΤ;

χρυσο, τροικα, xriso, troika
Κοίτα να δείς ερώτηση που έκανε ο Γιάννης Ιωαννίδης !
Ε, καλά δεν την έγραψε και ...ολομόναχος, αλλά οι συνεργάτες του, παίρνουν άριστα.
Δείτε την:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα : Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης

Στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, που υπέγραψε την 8η Μαϊου 2010 η Κυβέρνηση μαζί με τις Κυβερνήσεις των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωζώνης, περιέχεται πληθώρα λεόντειων όρων και διατάξεων σε βάρος της Ελλάδος, που παραβιάζουν την αρχή της συμβατικής και αναλογικής ισότητας.

Παραβιάζουν επίσης θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του Συντάγματός μας, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου και γενικά ευτελίζουν τη χώρα μας ως δανειστή και επιπλέον απειλούν σοβαρά τα κυριαρχικά δικαιώματά μας.
undefined
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται :

α) Η παραίτηση, εκ μέρους της Ελλάδος, αμετάκλητα και χωρίς όρους, από κάθε ασυλία εθνικής κυριαρχίας.

β) Η καθολική δέσμευση, υπέρ των δανειστών, του συνόλου της δημόσιας περιουσίας, ακόμα και των αγαθών που προορίζονται για την εθνική άμυνα και την ασφάλεια του κράτους καθώς και των μνημείων ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Δύνανται δηλαδή να τα κατασχέσουν, να τα πουλήσουν και να εισπράξουν το τίμημα.

γ) Το δικαίωμα των δανειστών να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους από τη Σύμβαση σε τρίτο μέρος (κράτος, οργανισμό ακόμα και εταιρεία).

Ακολουθούν τα σχετικά αποσπάσματα από την επίσημη ελληνική μετάφραση :

Άρθρο 14:

(1) Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

(3) Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενα μέρη.

(4) Οι Δανειστές μπορεί να εκτελέσουν ή να επιδιώξουν να εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην παρούσα ή άλλα δικαιώματα κατά του Δανειολήπτη στα δικαστήρια της χώρας του Δανειολήπτη.

(5) Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος

Άρθρο 13 :

(1) Οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάποιου Δανειστή, η οποία επιτρέπεται βάσει του Άρθρου 2, ισχύει ως εξής: ο πρώην Δανειστής, ο νέος Δανειστής και οι υπόλοιποι Δανειστές υπογράφουν σύμβαση εκχώρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 6 (Σύμβαση Εκχώρησης) και κατά την ημερομηνία που αυτή εκτελείται από όλα αυτά τα μέρη και υπόκειται στην πληρωμή των σχετικών οφειλόμενων ποσών σύμφωνα με την εκχώρηση και μεταβίβαση αυτή: (i) ο υφιστάμενος Δανειστής εκχωρεί εξ ολοκλήρου τα δικαιώματά του σχετικά με τα Δάνεια και τη Σύμβαση που προβλέπεται να εκχωρηθεί βάσει της Σύμβασης Εκχώρησης• (ii) ο υφιστάμενος Δανειστής αποδεσμεύεται από τον Δανειολήπτη και τους λοιπούς Δανειστές από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Σύμβασης κατά την αναλογία των Δανείων που εκχωρούνται και προβλέπεται να αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Εκχώρησης (οι Σχετικές Υποχρεώσεις)• και (iii) ο νέος Δανειστής αναλαμβάνει προς τον Δανειολήπτη και τους λοιπούς Δανειστές υποχρεώσεις ισοδύναμες με τις Σχετικές Υποχρεώσεις και (αν δεν είναι ήδη Δανειστής) γίνεται μέρος της παρούσας Σύμβασης ως Δανειστής. Αντίγραφο κάθε Σύμβασης Εκχώρησης χορηγείται αμελλητί στην Επιτροπή και οι Δανειστές γνωστοποιούν αμελλητί στον Δανειολήπτη κάθε παρόμοια Σύμβαση Εκχώρησης και την εκχώρηση που πραγματοποιείται βάσει αυτής.

(2) Παρά το ανωτέρω Άρθρο 13 (1), κάθε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάποιου Δανειστή σύμφωνα με το Άρθρο 2(4)(β) τίθεται σε ισχύ χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των Δανειστών με τον όρο ο πρώην Δανειστής να πληροφορεί αμελλητί τους λοιπούς Δανειστές και την Επιτροπή για την εκχώρηση ή/και μεταβίβαση αυτή.

Ύστερα από τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Από πού προκύπτει ότι οι δανειστές μας ΔΕΝ έχουν την δυνατότητα από τη Δανειακή Σύμβαση, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπληρωμής των τοκοχρεολυσίων, να κατασχέσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Πατρίδας μας, όπως για παράδειγμα: ακίνητη περιουσία, μετοχές σε ΔΕΚΟ, αποθέματα χρυσού κατατεθειμένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή αμυντικό εξοπλισμό όπως τεθωρακισμένα και φρεγάτες ;

Ο Ερωτών Βουλευτής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ημερομηνία: 27 Μαίου 2011
πηγη:www.axortagos.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Μπορεί να κατασχέσει η τρόικα τα αποθέματά μας σε χρυσό στην ΕΚΤ;”

Ιστορίες χρεοκοπίας 70 χωρών σε 200 χρόνια

Τα ελληνικά «συμπτώματα» και οι προειδοποιήσεις σε ΗΠΑ - Βρετανία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών

Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Τα υψηλά χρέη οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη χρεοκοπία. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών των ΗΠΑ (ΝΒΕR) και ύστερα από αυτή τη διαπίστωση, χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Βρετανία θα πρέπει να νιώθουν άβολα. Από την καταγραφή όλων των χρεοκοπιών σε 70 χώρες τους τελευταίους δύο αιώνες το συμπέρασμα είναι σαφές: καμία χώρα με υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος δεν απέφυγε την πτώχευση.

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης και της καθηγήτριας Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, Κάρμεν Ρέινχαρτ, ο κίνδυνος πτώχευσης της Ελλάδας ήταν προδιαγεγραμμένος από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς είχε όλα τα «συμπτώματα»: απότομη αύξηση του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, πτώση των δημοσίων εσόδων, μεγάλη αύξηση του χρέους και των ελλειμμάτων. Το μόνο που έλλειπε ήταν το «σκάσιμο» κάποιας φούσκας, που ιστορικά οδηγεί στην «απόλυτη χρεοκοπία» όταν συνυπάρχουν τα παραπάνω. Και για κάποιους ήρθε. Ισως η πιστωτική κρίση (subprime) που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2007 να ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Σύμφωνα με τα κριτήρια της Ρέινχαρτ, τα θεμέλια για μια πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδας είχαν μπει από τη δεκαετία του 1980, όταν το δημόσιο χρέος από το 24% εκτινάχθηκε στο 80%. Δηλαδή, σε υψηλότερο επίπεδο από της Βρετανίας σήμερα, που απειλείται με δημοσιονομική κρίση.

Καταστροφικός συνδυασμός

Η Ρέινχαρτ μαζί με τον γνωστό οικονομολόγο Κένεθ Ρόγκοφ σε άλλη μελέτη του 2009 είχαν διαπιστώσει ότι απότομη μείωση των δημοσίων εσόδων που συνοδεύεται με αύξηση ελλειμμάτων και χρέους κατά 86% εντός τριετίας οδηγούν σε υποβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας και πολλές φορές στη χρεοκοπία. Τα παραδείγματα είναι πολλά και ξεκινούν από το 1891 (πρώτη χρεοκοπία Αργεντινής) και φτάνουν μέχρι την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος της Ινδονησίας το 1999 - 2000. Μία παρόμοια κρίση είχε προηγηθεί το 1931 στην Αυστρία, που οδηγήθηκε σε χρεοκοπία το 1932.

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Ρέινχαρτ που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, η πιο ισχυρή αιτία που οδηγεί ένα κράτος σε αδυναμία πληρωμών είναι το υψηλό χρέος. Ακολουθεί η κρίση στο τραπεζικό σύστημα, ενώ λιγότερες ήταν οι περιπτώσεις που ο υπερπληθωρισμός (άνω του 500%) οδήγησε σε πτώχευση.

Ενα ακόμη συμπέρασμα είναι ότι τα υψηλά χρέη του ιδιωτικού τομέα είναι αυτά που προηγούνται μιας τραπεζικής κρίσης, ενώ δεν συνδέονται άμεσα σε μεγάλο βαθμό με τη χρεοκοπία κρατών. Αποτελούν όμως πρόδρομα σημάδια. Μάλιστα, παρατηρείται ότι το χρέος στον ιδιωτικό τομέα κορυφώνεται όσο πλησιάζει η κρίση. Τα χρέη εξακολουθούν να αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ και μετά τη χρεοκοπία, επειδή μειώνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Επίσης, μετά τη χρεοκοπία ή την κρίση, τα ιδιωτικά χρέη μετατρέπονται σε δημόσια. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι της Λατινικής Αμερικής τη δεκαετία του 1980.

Ρέινχαρτ και Ρόγκοφ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το υψηλό χρέος του ιδιωτικού τομέα είναι πιο ευαίσθητο όταν σκάνε φούσκες. Επίσης, πρόδρομο σημάδι επερχόμενης κρίσης αποτελεί η ταυτόχρονη άνοδος του βραχυπρόθεσμου χρέους (δημόσιου και ιδιωτικού), όπως συνέβη στο Μεξικό. Και τα πιο επικίνδυνα είναι τα αποκαλούμενα «κρυφά χρέη του ιδιωτικού τομέα». Είναι αυτά που δημιουργούνται με την παροχή κρατικών εγγυήσεων.

Βρετανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία

Κι αν η Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία πρέπει να ανησυχούν σήμερα, η Ελλάδα θα έπρεπε να λάβει τα μέτρα εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα, ανησυχεί η Βρετανία με δημόσιο χρέος 68% του ΑΕΠ, αλλά με έλλειμμα μεγαλύτερο του 11%. Ανησυχούν οι ΗΠΑ και μιλούν για ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής με δημόσιο χρέος 86% του ΑΕΠ, το οποίο όμως προβλέπεται να ξεπεράσει το 100% το 2011. Εντονότερος είναι ο προβληματισμός για την Ιαπωνία, με δημόσιο χρέος που αγγίζει το 200%.

Στην Ελλάδα, από το 2000 μέχρι σήμερα το δημόσιο χρέος υπερδιπλασιάστηκε, αφού από 141 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε το 2009 στα 273 δισ. ευρώ και φέτος προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα ξεπεράσει τα 296 δισ. ευρώ. Ετσι, το δημόσιο χρέος σήμερα ξεπερνάει το 100% και το εξωτερικό χρέος είναι ακόμη μεγαλύτερο (περίπου 400 δισ. ευρώ), ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα ανέρχεται κοντά στο 14%. Τα χρέη του ιδιωτικού τομέα ανέρχονται σήμερα στο 107% του ΑΕΠ, όταν το 2005 ήταν στο 76,4% και το 2000 στο 43,3%.
πηγη:news.kathimerini.gr
Διαβάστε περισσότερα...
read more “Ιστορίες χρεοκοπίας 70 χωρών σε 200 χρόνια”

Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ !!!

Γράφει ο Nϊκος Χριστοδουλόπουλος

Κατάντησαν την Ελλάδα το Λίκνο του Πολιτισμού και της Δημοκρατίας, “Χώρα του Τίποτα” !

Όλος ο κόσμος και ο διεθνής τύπος, ασχολείται με τη χώρα μας και την περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα, στους δε έλληνες, σ’ εμάς δηλαδή, αποδίδουν χαρακτηρισμούς που δεν μας ανήκουν και κανείς από τους εκλεγμένους εκπροσώπους δεν βρίσκεται να τους βάλει στη θέση τους.

Η υποτιθέμενη πνευματική ηγεσία της χώρας, σιωπά στη πλειοψηφία της και μόνο μερικοί, αριθμούμενοι στα δάκτυλα της μιας χειρός, περιφέρονται στα τηλεπαράθυρα και καταφέρονται κατά του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ που επέβαλε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατά το παρελθόν το υπηρέτησαν από υψηλόβαθμες θέσεις.

Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, κι αυτή σιωπά και μόνο ένας, δύο ή τρείς Ιεράρχες, κάτι προσπαθούν να πουν αλλά εν τω μεταξύ τους έχουν περιλάβει οι τηλεδιασκεδαστές και τους έχουν χαρακτηρίσει γραφικούς και περιθωριακούς, με αποτέλεσμα η φωνή τους να έχει απαξιωθεί πριν καν εξέλθει προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Οι πολιτικοί μας αλληλοκατηγορούνται για το «τις πταίει» και η μια κοινοβουλευτική παράταξη (ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ) να τα ρίχνει στην άλλη, με τους «μικρότερους» να εμφανίζονται ως σωτήρες, γνωρίζοντες ότι ποτέ δεν πρόκειται να τους ανατεθεί η άσκηση της εξουσίας και παραβλέποντας ότι όλοι τους συμμετείχαν σ’ αυτό το σύστημα, εδώ και αρκετά χρόνια και αναλόγως από τη θέση των εδράνων τους στη Βουλή και το ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα είχαν απέναντι, έλεγαν και έπρατταν τα ανάλογα και μάλιστα προβαίνοντας σε καλοστημένες κυβιστήσεις, που να τους παρουσιάζει αρεστούς στον «κυρίαρχο λαό», που ευτυχώς όμως άρχισε να βγαίνει από τη «χειμέρια νάρκη» που είχε περιπέσει τα τελευταία χρόνια, μια και περνούσε καλά με τα δανεικά που του έδιναν και τώρα τα ζητάνε πίσω και μάλιστα με υψηλότατους τόκους.

H Βουλή των Ελλήνων, τον τελευταίο καιρό, συνεδριάζει υπό τον κλοιό των «ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ» που εξακολουθούν να διαμαρτύρονται καθημερινά, αλλά η εξουσία εκεί στο ύψος της, δεν καταλαβαίνει τίποτα, τρέμοντας μόνο για την αρνητική ψήφο κάποιων (Ρομπόπουλου, Αθανασιάδη, Αράπογλου κλπ), που κατά τη γνώμη μου τελικά θα πουν ΝΑΙ, για την «κακομοίρα τη πολιτική τους τύχη» !

Και τελικά προσπάθησαν να εμπλέξουν και τις ΕΔ, με αφορμή κάποια συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Πάγκαλου – που κάποιος πολιτικός αρχηγός μικρού θορυβώδους κόμματος τώρα μετά από 20 μήνες (!!!) θυμήθηκε ότι είναι αντισυνταγματικά αντιπρόεδρος μιας και δεν είναι υπουργός – σε ισπανική εφημερίδα, αλλά να που το ΓΕΕΘΑ έδωσε μια sic απάντηση : «Εκτελούμε μόνο τις εντολές που προβλέπονται και ορίζονται από το Σύνταγμα στο οποίο έχουμε ορκιστεί πίστη και αφοσίωση».

Όλα αυτά τα καλά συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά και φυσικά τα παρακολουθούν όλα και οι ξένοι δια των πρεσβειών τους, των ανταποκριτών του ξένου τύπου και λοιπών πρακτόρων ή μη και μετά θέλουμε να μας παίρνουν και στα σοβαρά.

Καταντήσαμε μια ένδοξη χώρα ως μια ΧΩΡΑ του ΤΙΠΟΤΑ που πωλείται όσο όσο. Αγοραστές όμως θα βρεθούν;

olympia.gr

Διαβάστε περισσότερα...
read more “Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ !!!”

Νέα επικεφαλής του ΔΝΤ η Λαγκάρντ

undefinedΕξελέγη πανηγυρικά η γαλλίδα υπουργός Οικονομικών, Κριστίν Λανγκάρντ, στη θέση της επικεφαλής του ΔΝΤ. Η Λαγνκάρντ είχε την υποστήριξη σύσσωμων των χωρών, για να αντικαταστήσει τον Ντομινίκ Στρος Καν. Μάλιστα, ΗΠΑ και Ρωσία, αλλά και όλη η Ευρώπη, εδώ και καιρό εξήραν τις ικανότητες της και την πολύχρονη εμπειρία της στη διαχείριση των οικονομικών।

πηγη:www.kentrinews.gr

Διαβάστε περισσότερα...
read more “Νέα επικεφαλής του ΔΝΤ η Λαγκάρντ”

Δεν είναι προφανές… τις πταίει;

ΜΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

undefinedΝα μας συγχωρέσει η Μαρίκα (Λυσιάνθη) αλλά ο πειρασμός είναι πολύ μεγάλος, ώστε αναγκαζόμαστε να μπούμε στα χωράφια της. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 29 Ιουνίου του 1874, ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της ελεύθερης Ελλάδας, ο Χαρίλαος Τρικούπης, δημοσίευσε το περίφημο άρθρο του με τίτλο «Τις πταίει».

Ένα άρθρο στο οποίο ο Τρικούπης επέρριπτε τις ευθύνες στον βασιλιά, αλλά και συνολικά στο πολιτικό σύστημα της εποχής του, για την αδιέξοδη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στη χώρα. Ένα άρθρο που, ο πολιτικός ηγέτης τον οποίο εξοβέλισαν οι Έλληνες για… κάποιον Γουλιμή, πλήρωσε με φυλάκιση τεσσάρων ημερών, προτού αφεθεί ελεύθερος και στη συνέχεια αθωωθεί με βούλευμα.

Το άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη λειτούργησε ως εγερτήριο εθνικής αφύπνισης, ανοίγοντας το δρόμο για τον κοινοβουλευτισμό και την αρχή της δεδηλωμένης, που εμπέδωσε τη λαϊκή βούληση και τη Δημοκρατία.

Περισσότερο όμως και από την παραπάνω, ιστορική προσφορά του Τρικούπη, η φράση «Τις πταίει» έμελλε έκτοτε να συμπορεύεται με την εθνική μας κακοδαιμονία. Μέχρι και σήμερα, που στη Βουλή ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο.

Αυτή την ερώτηση, ποτέ δεν καταφέραμε να την απαντήσουμε πειστικά, πλήρως και με επάρκεια ειλικρίνειας. Ίσως γι’ αυτό και η Ελλάδα ξέπεσε τόσο εκκωφαντικά στη σημερινή κατάσταση απώλειας της εθνικής κυριαρχίας, και μειωμένης διάθεσης για χαμόγελο, αισιοδοξία και όραμα για το μέλλον.

Η Ελλάδα που αδίκησε τον εαυτό της, σε πολιτικό, ηθικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι η Ελλάδα που έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ. Η λεγόμενη Δημοκρατική Παράταξη. Που ανέδειξε τρεις πρωθυπουργούς από την ίδια οικογένεια. Τον Οίκο των Παπανδρέου. Παππούς, γιος και εγγονός. Και όσο κι αν ο καθένας είχε τα δικά του, ηγετικά και αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά… πάει πολύ, δεν νομίζετε;

Η Ελλάδα που εγκλωβίστηκε στον… κήπο του Καστριού λοιπόν, ανακαλύπτει σήμερα, με βιωματικά επώδυνο τρόπο, την ιστορική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ στην αρπαγή του μέλλοντός μας. Και αυτή η συνειδητοποίηση αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα, για να πάρουμε τη ρεβάνς. Να πάρουμε πίσω την Ελλάδα…

πηγη:www.statesmen.gr

Διαβάστε περισσότερα...
read more “Δεν είναι προφανές… τις πταίει;”