Μία σημαντική λεπτομέρεια που ίσως έχει ξεφύγει απο κάποιους. Σύμφωνα με ένα άρθρο στο capital τα δάνεια που θα λάβουμε απο τις χώρες της ΕΕ θα είναι με εγγύηση των κινητών και ακίνητων αξιών της χώρας μας!

“Τα διμερή δάνεια θα είναι στηριγμένα στη νομοθεσία της χώρας που θα δώσει το δάνειο και στην βάση αυτής της νομοθεσίας θα λειτουργήσουν και οι εγγυήσεις της αποπληρωμής τους. Αυτό σημαίνει όπως εξήγησε στο Capital.gr αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος ότι η χώρα που δέχεται το δάνειο το εγγυάται με τις κινητές και ακίνητες αξίες που διαθέτει εντός και εκτός της επικράτειάς της…”

Τα ομόλογα συνήθως διέπονται απο το εθνικό δίκαιο και τελικά υποστηρίζονται μόνο απο την εγγύηση της αποπληρωμής τους μέσω των μελλοντικών εσόδων του εκδότη κράτους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κάτι εντελώς νέο. Η αποπληρωμή των δανείων γίνεται με εγγύηση της περιουσίας του κράτους. Αν δηλαδή υπάρξει πρόβλημα θα έχουμε άμεση μεταβίβαση κρατικής περιουσίας στους πιστωτές μας.

ΠΗΓΗ:kkalev4economy.wordpress.com